Mentorordning for psykoterapeuter og studerende

MENTORORDNING FOR PSYKOTERAPEUTER OG STUDERENDEMentorordning

Føler du dig klemt og udfordret som psykoterapeut eller studerende?

Nå dine mål gennem faglig sparring! 
Få hjælp af en erfaren psykoterapeut.

Ordningen er for uddannede psykoterapeuter og studerende, der ønsker faglig sparring og udvikling. Uden at det koster dig en formue!  

Den fungerer som en klippekortsordning, hvor du kan ringe i 15. min for et klip, fordi mange spørgsmål kan afklares indenfor dette tidsrum.

 • Har du tænkt: ’Hvem kan jeg ringe og spørge om hjælp?’
 • Har du erfaring og er fanget i overføring og modoverføring eller klientens forsvarsmekanismer?
 • Shopper dine klienter – vil du gerne vide hvorfor, og blive bedre til at fastholde dem?
 • Har sessionen været så overvældende, at du har behov for at ringe til en erfaren psykoterapeut – lige NU?
 • Er metoderne rutineprægede? Er det svært at skaffe klienter? Kvæles du i eksamensstoffet?
 • Har du modstand på undervisere og medstuderende? Er du træt af studiet?
 • Kommer klienterne med de samme temaer?
 • Opdagede du ikke, hvad der skete i rummet mellem dig og klienten?
 • Er du i tvivl om, hvad der skal være dit speciale?
 • Har du som studerende brug for nuanceret feedback på dine sessioner? Og er det svært at skaffe øve-klienter?
 • Få feedback på teori, metoder, normer, etik og klientrelationen, og genfind kompetencer, som er glemt eller gået tabt.  

PRISER OG FORUDSÆTNINGER 

 • Klippekort: 20 klip á 15 min.: kr. 2.000,- (Svarer til fire timers assistance).
 • Betaling kan ske over to gange. Du hæfter for hele beløbet.
 • 1 times assistance kr. 500,- (uden klippekort)
 • Skriftlige observationer 4 klip.
 • Telefonopkald/Skype afregnes pr. påbegyndt 15 min.
 • Assistance kan ske: Dagtimer, aften og weekend.
 • Betaling via bank eller MobilePay. Faktura fremsendes.
 • Klippekort forudbetales og gælder for et år ad gangen, regnet fra udstedelsestidspunktet. Resterende klip tilbagebetales ikke.
 • Hjælp kan tilbydes: Face-to-face, telefonisk og via Skype.

Jeg har hjulpet hundredevis af studerende og færdiguddannede i mere end 10 år. Jeg har haft klienter i 17 år. Eksamineret Psykoterapeut. Medlem af psykoterapeutforeningerne. Jeg modtager supervision.  Læs mere Om mig

Ring på 28 94 47 00 eller skriv til: jette.hastrup@gmail.com og få mere at vide om MENTORORDNINGEN.  

Download datablad 

http://jettehastrup.dk/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/Mentorordning-for-psykoterapeuter-og-psykoterapeut-studerende-2017-og-2018.pdf