Klinikvejledningskurser – 10 eller 20 timer

Klinikvejlednings- og klientbehandlingskurser  

10  timers obligatorisk kursus for alle der vil:

  1. starte egen klinik – være selvstændig 
  2. lønsumsregistreres, så de ikke skal betale moms.
  3. RAB registreres, så de kan blive momsfritaget – det forudsætter bl.a. dette kursus.
  4. have er en beskyttet titel som ’Reg. psykoterapeut’.
  5. have genopfriskning
  6. have introduktion til Persondataforordningen
  7. lære om journalisering, samtykkeerklæringer og udarbejdelse af en Intern Datafortegnelse.

Læs mere i undermenuerne eller download her:

10 TIMER:

København/Frederiksberg 2. marts 2018

http://jettehastrup.dk/wordpress/?page_id=2254

Århus/Åbyhøj 31. marts 2019

31. marts 2019 – Klinikvejledning – Århus HEG v 3.0

__________________________________________________________________________________________________________

20 TIMER – WEEKENDKURSUS:
Hvad er forskellen på kurset på 10 og 20 timer?

Der er to undervisere på holdet.

Der er mulighed for at komme mere i dybden med alle emnerne, herunder SKAT, hvor vi i 7 undervisningstimer gennemgår alt, hvad du skal vide ift. SKAT, herunder forskellen på moms og lønsum, valg af virksomhedsform, bogføring, krav du skal opfylde for at blive lønsumsregistreret, kørebog, behandlinger der er momsfritaget, diagnoser, krav til erhverv i egen bolig mv.
Fradrag ifm. kurser og uddannelse – også hvis du tager kurset uden for DK mv.

Du kan have din pc med og få din virksomhed korrekt oprettet ifm. kurset.

København/Frederiksberg 22.- 23. september 2018 – WEEKEND KURSUS! 

2018 05 29 Klinikvejledning 22.- 23. september 2018 – Final


Århus/Risskov 27. – 28. oktober 2018 – WEEKEND KURSUS!

2018 10 27 Klinikvejledning 27.- 28. oktober 2018 – Final


København/Frederiksberg 12.- 13. januar 2019 – WEEKEND KURSUS

Klinikvejledning 12.-13. jan 2019 Final

Århus/Risskov 9. og 10. marts 2019 – WEEKEND KURSUS

Datablad er på vej

København/Frederiksberg 25.- 26. maj 2019 – WEEKEND KURSUS

Daablad er på vej.

Spørgsmål ring gerne på: 28 94 47 0