Klinikvejledningskurser – 10 eller 20 timer

Klinikvejlednings- og klientbehandlingskurser  

10  timers obligatorisk kursus for alle der vil:

  1. starte egen klinik – være selvstændig 
  2. lønsumsregistreres, så de ikke skal betale moms.
  3. RAB registreres, så de kan blive momsfritaget – det forudsætter bl.a. dette kursus.
  4. have genopfriskning
  5. have introduktion til Persondataforordningen – GDPR 
  6. lære om journalisering, samtykkeerklæringer og udarbejdelse af en Intern Datafortegnelse.
  7. lære at udarbejde en forretningsplan og tips til markedsføring

Læs mere i undermenuerne eller download her:

10 TIMER

København/Frederiksberg:

Lørdag den 14. september 2019

Århus/Risskov:

Lørdag den 26. oktober 2019

_______________________________________________________________

20 TIMER – WEEKENDKURSUS:
Hvad er forskellen på kurset på 10 og 20 timer?

Der er to undervisere på holdet.

Der er mulighed for at komme mere i dybden med alle emnerne, herunder SKAT, hvor vi i 7 undervisningstimer gennemgår alt, hvad du skal vide ift. SKAT, herunder forskellen på moms og lønsum, valg af virksomhedsform, bogføring, krav du skal opfylde for at blive lønsumsregistreret, kørebog, behandlinger der er momsfritaget, diagnoser, krav til erhverv i egen bolig mv.
Fradrag ifm. kurser og uddannelse – også hvis du tager kurset uden for DK mv.

Du kan have din pc med og få din virksomhed korrekt oprettet ifm. kurset.


København/Frederiksberg
25. –  26. maj 2019 – WEEKEND KURSUS

København/Frederiksberg
31. august og 1. september 2019 – WEEKEND KURSUS

Århus/Risskov 28. og 29. september 2019.

Spørgsmål ring gerne på: 28 94 47 00