Klinikvejledning 18. marts 2018 – Frederiksberg

KLINIKVEJLEDNING – OBLIGATORISK KURSUS – 10 timer 

Den nye Persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018! 
Den har betydning for dit virke som behandler.

Vil du gerne vide, hvordan du kan gøre din journal anonym, så du kan nævne pårørende og familiemedlemmer?

Hvad med kravene til samtykkeerklæringer og registrering hos Datatilsynet?

Hvordan må du markedsføre sundhedsydelser? Hvad med salget af dine ydelser?
Tror du inderst inde på, at du kan sælge dig selv?

Kan du blive fritaget for moms? Hvad med lønsumsafgift, bogholderi og SKAT?

Listen, over hvad du skal forholde dig til, kan føles lang og uoverkommelig.
Du får inspiration og overskuelighed. Er du i gang, er det dejligt med genopfriskning vedr. myndigheder og regler.

MATERIALET INKLUDERER
Omfattende kursusmappe på ca. 225 sider med emner som:
1. Opstart og alt det praktiske. Registrering, forsikringer, a-kasse mv.
2. Grundlaget for din virksomhed, vision, mission, strategi og målsætning.
3. Din identitet, personlige ressourcer, bran-ding og dit logo.
4. Markedsføring og lovgivning.
5. Salg- og service.
6. Økonomi, regnskab og SKAT, moms og lønsumsafgift.
7. Persondataforordningen, Datatilsynet, samtykkeerklæringer og journalisering.
8. Etik og God klinisk Praksis (GCP).

KURSUSDAG OG -STED
SØNDAG den 18. marts 2018 kl. 9.30 – 18.30.  Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg. 2. sal.

KURSETS MÅLGRUPPE
1. Alle, der vil lønsumsregistreres og betale 4,12 % i stedet for 25 % i moms.
2. Alle, der ønsker at starte egen klinik eller som har brug for genopfriskning.
3. Alle, der ønsker at blive RAB registreret, så de kan blive momsfritaget.
4. Alle der ønsker viden om Persondataforordningen.

PRISER OG BETALING
Privat: kr. 1.495,- a conto kr. 800,- ved tilmelding via Mobile Pay.
Gentagelse af kurset kr. 700,- (Medbring din egen kursusmappe). Du er også velkommen, hvis du tidligere har taget kurset et andet sted. Der er ikke moms på kurset. Jf. kursusbetingelserne på hjemmesiden. Tilmeldingen er bindende ved bekræftelse.

Inkl. mappe, kaffe, te, let morgenmad, kursusbevis, samtykkeerklæring, identitetsark og behandlingsplan til eget brug.

TILMELDING
Send navn, adresse, postnr., by og tlf. nr. til: jette.hastrup@gmail.com Bekræftelse fremsendes. Sidste frist den 8. marts 2018.

Eller benyt blanketten: