29. april 2018 – Klinikvejledningskursus – Århus

FOR TERAPEUTER DER GERNE VIL HAVE VIDEN OM DEN NYE PERSONDATAFORORDNING
OG LØNSUMSREGISTRERES.

Den nye Persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018!

Den har betydning for dit virke som terapeut.

Vil du gerne vide, hvordan du kan gøre din journal delvis anonym, så du kan nævne pårørende og familiemedlemmer? Hvad med kravene til samtykkeerklæringer og registrering hos Datatilsynet?

Hvordan må du markedsføre sundhedsydelser? Hvad med salget af dine ydelser? Tror du inderst inde på, at du kan sælge dig selv?

Kan du blive fritaget for moms? Hvad med lønsumsafgift, bogholderi og SKAT?

Listen over, hvad du skal forholde dig til, kan føles lang og uoverkommelig. Du får inspiration og overskuelighed. Er du i gang, er det dejligt med genopfriskning vedr. myndigheder og regler.

MATERIALET INKLUDERER
Omfattende kursusmappe på ca. 225 sider med emner som:
1. Opstart og alt det praktiske. Registrering, forsikringer, a-kasse mv.
2. Grundlaget for din virksomhed, vision, mission, strategi og målsætning.
3. Din identitet, personlige ressourcer, branding og dit logo.
4. Markedsføring og lovgivning.
5. Salg- og service.
6. Økonomi, regnskab og SKAT, moms og lønsumsafgift.
7. Persondataforordningen, Datatilsynet, samtykkeerklæringer og journalisering.
8. Etik og God klinisk Praksis (GCP).

KURSUSDAG OG -STED
SØNDAG den 29. april 2018  kl. 9.00 – 18.00. Hos firmaet Life Academy, Norddigesvej 2, 8240 Risskov.

KURSETS MÅLGRUPPE
1. Alle, der vil lønsumsregistreres og betale 4,12 % i stedet for 25 % i moms.
2. Alle, der ønsker at starte egen klinik eller som har brug for genopfriskning.
3. Alle, der ønsker at blive RAB registreret, så de kan blive momsfritaget.
4. Alle der ønsker viden om den nye Persondataforordning.

PRISER OG BETALING
Privat: kr. 1.495,- a conto kr. 800,- ved tilmelding via Mobile Pay.

Gentagelse af kurset kr. 700,- (Medbring din egen kursusmappe). Du er også velkommen, hvis du tidligere har taget kurset et andet sted. Der er ikke moms på kurset. Jf. kursusbetingelser på hjemmesiden. Tilmeldingen er bindende ved bekræftelse.

Inkl. mappe, kaffe, te, let morgenmad, kursusbevis, samtykkeerklæring, identitetsark og behandlingsplan til eget brug.

Datablad:
2018 04 29 Klinikvejledning og klientbehandling SØNDAG den 29. APRIL 2018 – ÅRHUS RISSKOV

TILMELDING
Send navn, adresse, postnr., by og tlf. nr. til: jette.hastrup@gmail.com
Bekræftelse fremsendes. Sidste frist den 20. april 2018.
Eller benyt tilmeldingsblanketten her: