Kursus – Klinikvejledning – 9. sept. – Århus

Persondataforordning trådte i kraft den 25. maj 2018! Den, og mange andre former for lovgivning, har betydning for dit virke som terapeut.

Vil du gerne vide, hvordan du kan gøre din journal delvis anonym, så du kan nævne pårørende og familiemedlemmer? Hvad med kravene til samtykkeerklæringer, registrering hos Datatilsynet og udarbejdelse af en Datafortegnelse?

Hvordan må du markedsføre sundhedsydelser? Kniber det med at sælge? Har du begrænsende overbevisninger om salget af dine ydelser?

Kan du blive fritaget for moms? Hvad med lønsumsafgift, bogholderi og SKAT?

På kurset får du inspiration og overskuelighed. Er du i gang, er det dejligt med genopfriskning vedr. myndigheder og regler.

MATERIALET INKLUDERER
Omfattende kursusmappe på ca. 225 sider med emner som:
1. Opstart og alt det praktiske. Registrering, forsikringer, a-kasse mv.
2. Grundlaget for din virksomhed, vision, mission, strategi og målsætning.
3. Din identitet, personlige ressourcer, bran-ding og dit logo.
4. Markedsføring og lovgivning.
5. Salg- og service.
6. Økonomi, regnskab, SKAT, moms og lønsumsafgift.
7. Persondataforordningen, Datatilsynet, samtykkeerklæringer, Datafortegnelse og journalisering.
8. Etik og God klinisk Praksis (GCP).

KURSUSDAG OG -STED
SØNDAG den 9. september 2018. kl. 9.00 – 18.00.  Sted: Birkeparken 4, 8230 Åbyhøj.

MÅLGRUPPE
1. Alle, der vil lønsumsregistreres og betale 4,12 % i stedet for 25 % i moms.
2. Alle, der ønsker at starte egen klinik eller som har brug for genopfriskning.
3. Alle, der ønsker at blive RAB registreret, så de kan blive momsfritaget.
4. Alle der ønsker viden om Persondataforordningen.

PRISER OG BETALING
Privat: kr. 1.495,- a conto kr. 800,- ved tilmelding via Mobile Pay.

Gentagelse af kurset kr. 700,- (Medbring din egen kursusmappe). Du er også velkommen, hvis du tidligere har taget kurset et andet sted. Der er ikke moms på kurset. Jf. kursusbetingelser på hjemmesiden. Tilmeldingen er bindende ved bekræftelse.

Inkl. mappe, kaffe, te, let morgenmad, kursusbevis, samtykkeerklæring, identitetsark og behandlingsplan til eget brug.

TILMELDING
Send navn, adresse, postnr., by og tlf. nr. til: jette.hastrup@gmail.com
Bekræftelse fremsendes. Sidste frist den 1. september 2018.
Eller udfyld denne tilmelding:

Datablad: 

http://jettehastrup.dk/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/2018-09-09-Klinikvejledning-og-klientbehandling-SØNDAG-Final.pdf