Type 1 – Perfektionisten

Type 1 – Perfektionisten, moralisten, læreren, organisatoren, korsfareren, fornyerenshutterstock_122533645 type 1 forstørrelsesglas og mapper

Kort beskrivelse:
Type 1 er meget pligtopfyldende mennesker, der ønsker at forbedre hele verden, så både mennesker og ting bliver perfekte!

De er optaget af, hvordan tingene kan forbedres. Har høje normer og idealer. Hvis de finder fejl, reagerer de hurtigt og ønsker at rette tingene, så det bliver korrekt i type 1’s Model af Verden. De har udviklet en stærk indre kritiker, der holder behov og følelser på rette plads. Deres overjeg vejleder dem i, hvad der er korrekt, og holder deres lyster på plads efter devisen ‘pligter før lyster’.

De yder en stor indsats for at gøre deres bedste. De er nyttige, handleorienterede og praktiske. De er gode til at gå i detaljer, omhyggelige og udfører arbejdet med ansvar og kvalitet. De anvender deres overbevisninger og vurderinger til at dirigere sig selv og deres handlinger. De frygter at være mangelfulde.  De holder af renlighed og orden. De er optaget af deres helbred. Diæter, vitaminer osv. De kan spise for lidt som led i deres behov for selvkontrol.

Andre kan opleve typen som belærende, hellig, bedrevidende, fastlåst og autoritær, fordi der kun er en korrekt måde. Har meget høje forventninger til sig selv og andre.

Fanget i ‘boksen’ – Vrede – Fordømmelse
Har fokus på hvilke regler, der gælder, og om disse følges. Er tingene rigtige eller forkerte? Kun sort og hvid eksisterer, ingen gyldne middelveje. Pligt før fornøjelser. Kritiserer dig selv og andre. Har en egen indre kritikker. Fordømmer dig selv og andre. Korrigerer og retter. Løftet pengefinger.

Fri og ude af ‘boksen’ – Sindsro – Fuldkommenhed
Har udviklet nuancer og kan se, hvad der er mellem ‘sort og hvidt’. Er rummelige og har overskud. Har sindsro. Glæde, tilfredshed, indre ro. Du er tilstede med det, der er, i enhver situation. Har større kontakt til følelser og impulser og lærer disse at kende. Du er klart skelnende, kan genkende og bearbejde egen vrede. Vejleder i stedet for at korrigere. Skarpsindig og vis.

Type: Kropstype – intuition – mavefornemmelse.

Motiveres af: At gøre det rigtige, gerne til fuldkommenhed, fordi det ikke er i orden, at jeg laver fejl!

Grundfølelse: Vrede/raseri.
Vreden holdes tilbage. Vises som en løftet pegefinger. Det er ikke korrekt at blive vildt vred og lade følelserne få frit spil. Vrede i form af modvilje. Vreden er ikke det egentlige problem. Vreden er undertrykt og udtrykkes som en konstant utilfredshed med sig selv og verden. Vreden vendes indad.Type 1 tænker følelser i stedet for at mærke følelser. Ofte uvidende om den dybe vrede de indeholder.

Frygter: At være fordærvet, dårlig, mangelfuld, ond eller korrupt.

Kontroldrama: Jeg forholder mig kritisk og bevarer kontrollen!

Manipulationsmetode: Ved at irettesætte andre – ved at insistere på, at andre deler deres høje standarder.

Den skjulte utilfredshed: ‘Jeg har for det meste ret, andre burde lytte mere til mig’!

Tryghed – Type 7: Når de er trygge, bliver de mere spontane, glade, idérige, ubekymrede og festlige.

Stress – Type 4: Langt mere i kontakt med deres følelser, misundelse, drama, sørgmodighed, depression. Under pres bliver de humørsyge og tager ting personligts

Sproglige kendetegn: Taler ofte om, hvad der er rigtigt og forkert. Anvender mange modalverber (skal, må, bør, nødt til osv.). Belærende og ‘kloge Åge’. Kommunikerer grundigt og pædagogisk. Kan udtale sig dømmende, belærende og kritisk. Leder efter de rigtige ord. Procesorienteret. Konkluderende måde at tale på. Høje udbrud hvis kontrollen tabes.

Fysiske kendetegn: Ranke, løftet pegefinger, nobel ordentlig tøjstil, hvor der er tænkt over sammensætningen, spændte skuldre, lidt alvorligt ansigtsudtryk. Stram mund. Retter ting i rummet som deres øjne finder er skævt placeret. Falkeblik for at finde fejl. Svært ved at vise følelser.

Forholdet til dine forældre: Adskilt fra beskytterpersonen. (Oftest far).

Livsformål: At være vis og skarpsindig.

Tips til typen: ‘Sænk overlæggeren, det er ikke de Olympiske lege’

Eksempler:
Hilary Clinton, Katherine Hepburn, Harrison Ford, Celene Dion, Jane Fonda, Meryl Streep, Kronprinsesse Mary. 

tekst type 1 om fejltagelser

 


Enneagrammet Passioner dødsynder

Enneagrammet Passioner dødsynder

KOM PÅ KURSUS!

Enneagram 1:
27.-29. november 2015.
Farverland 5, 2600 - Glostrup
Se mere: KURSER

Enneagram 2:
12-14. februar 2016 - Glostrup

Vi er hinandens fremkaldervæske!

Vi bliver mennesker via andre mennesker. Vi er hinandens fremkaldervæske; vi finder først ud af, hvad vi er lavet af når vi bliver spejlet af og reageret på - af andre. Så vi har brug for dem, alle de (u)mulige mennesker, der omgiver os.

Vi har hver vores landkort og unikke opfattelse af verden. 95 % af vores daglige tanker og handlinger styres af vores ubevidste sind. Et af de ubevidste ting, der ’kører’ er Enneagrammet. Det er et omfattende værktøj, der giver dig selvindsigt, og gør det nemmere at møde, det du ser i spejlet. Både dig selv og de andre typer.

Enneagrammet viser dig. det spejlbillede du plejer at se, og hvordan det kan forandres så det bliver nemmere at være dig.