Hvad er Enneagrammet?

Det mest dybtgående, omfangsrige og kraftfulde psykologiske værktøj der findes!

Enneagrammet er et kraftfuldt, dybtgående psykologisk værktøj til at forstå den menneskelige natur. Det er et psykisk ”krakskort” over din nuværende tilstand og din positive og negative personlige udvikling. Enneagrammet viser os, at vi er meget mere end vores personlighed.

Vi får med Enneagrammet mange forslag til, hvordan vi kan ændre en uhensigtsmæssig adfærd, vi ikke bryder os om, og hvilke mønstre vi gentager den ene gang efter den anden i håbet om at opnå fred, frihed, glæde, ro og kærlighed.

Det beskriver, hvad der ubevidst motiverer os, hvad vi har værdi på, vores overbevisninger, vores forsvarsmekanismer, hvad vi grundlæggende frygter her i livet, hvordan vi manipulerer og kontrollerer andre. Hvordan vi har det, når vi er den bedste udgave af os selv. Som i øvrigt er den udgave, vi gerne vil være. Så Enneagrammet viser os vejen dertil og de mønstre, der stopper os.

Det illustrerer, hvilken adfærd vi har, når vi er under pres eller har ro. Det kan fortælle dig, om du er introvert eller ekstrovert, lever mest i fortiden, nuet eller i fremtiden. Det kan også give dig hints om dine blinde vinkler – hvordan andre ser dig, og hvordan du tror, du ser dig selv. Der er stor forskel. og den kan til tider være rystende informationer.

Frem for at tale om persontyper er det måske mere korrekt at tale om ni forskellige måder at opleve verden på. Enneagrammet beskriver nemlig langt mere end ni ligeværdige persontyper, for Enneagrammet er ikke kun 9 grundtyper eller 9 rene typer. Der er et stort spindelvæv af kombinationsmuligheder, der giver mindst 729 forskellige former for adfærd og forskellige måder at være i verden på. To forskellige typers adfærd kan ligne hinanden meget, og det er motivet bag, der er forskelligt.

Enneagrammet forklarer, hvorfor vi alle er forskellige, og hvordan noget kan falde en person ganske naturligt, mens en anden ikke forstår handlingen og står rystende og ville have gjort noget helt anderledes.

Det fortæller også om, hvordan vi forholder os til jobbet, karriereudvikling, arbejde i teams og om hvilken adfærd vi oftest har som køber og sælger. Vi får med Enneagrammet hjælp til at se vores styrker og svagheder, fordi det sætter fingeren på mange af de ting, vi med fordel kan være opmærksomme på i vores liv for at forstå, blive forstået, udvikle os, bevæge os fremad og opnå kærlighed og fred.

Altomfattende dyb tilstand af nærvær – din essenstilstand – din åndelige natur!

Med Enneagrammet får vi hjælp til at se vores styrker og svagheder, fordi det sætter fingeren på mange af de ting, vi med fordel kan være opmærksomme på i vores liv for at forstå, udvikle os, bevæge os fremad og opnå den ønskede tilstand af væren.

Essensen eller åndeligheden er den tilstand af væren/nærvær som er alt omfavnende.
Til daglig er vi ofte ude af kontakt med vores essens. Vi har ’glemt’ den, fordi vi er stærkt styret af vores personlighed. Når du ved, hvilken grundtype du er ’afslører’ Enneagrammet, hvilke psykologiske mekanismer du gør brug af, for at fortrænge den essentielle tilstand, du er kommer til verden med. Det viser dig også, hvilken boks af vanemæssig adfærd, hæmmende overbevisninger og automatiske reaktionsmønstre du er ’fanget i’. Du fastholdes ubevidst i din personlighed og Enneagrammet illustrerer for dig, at du er langt mere end din personlighed.

Essenstilstan - værenEnneagrammet hjælper os til selvhealing og transformation og viser os alle vejen ud af ’boksen’ og det er et fantastisk spirituelt udviklingsværktøj. Tænk, hvilken gave, at opdage, hvilke enestående potentialer af muligheder som du har – Enneagrammet er denne gave!

Essensen for de ni typer er:

1. Alt er fuldkomment, integreret og helt

2. Ubetinget kærlighed, der fører til følelsen af frihed

3. Ægthed på en ærlig og ydmyg måde

4. Enestående og forbundet med hele universet

5. Nærværende med klarhed og indre viden – adgang til al visdommen i hele universet

6. Universet er godt og giver fuldkommen støtte, indre tro og vished

7. Glæde – livet er en gave – et med ’nuet’

8. Totalt uskyldigt og virkeligt i live – ét med verden og sandheden

9. Alt er en helhed og fuldendt – vi er alle forbundet i hele universet

Få flere informationer om Enneagrammet. Lær evt. mere på de øvrige sider og kom med på et af kurserne.

Det er i virkelighedens verden sammen med de andre typer, at du lærer rigtig meget om Enneagrammet.
Du kan ikke læse dig til det.

Det er også værd at huske på, at den måde vi opfatter tilværelsen på, er påvirket af andet end din Enneagramtype.
Der er meget andet i vores filter og vores indre Model af Verden end Enneagrammet.

Mennesket er enestående og uhyre komplekst, og ingen model kan heldigvis beskrive mennesket fuldkomment.
Så uanset hvilken type du er – er du langt mere end det. Og der er noget af alle typer i dig.

Med Enneagrammet får du hjælp til at udvikle dine potentialer, komme i kontakt med din essentielle tilstand og blive den bedste udgave af dig selv!

Tekst om essens rigtig

 


Enneagrammet Passioner dødsynder

Enneagrammet Passioner dødsynder

KOM PÅ KURSUS!

Enneagram 1:
27.-29. november 2015.
Farverland 5, 2600 - Glostrup
Se mere: KURSER

Enneagram 2:
12-14. februar 2016 - Glostrup

Vi er hinandens fremkaldervæske!

Vi bliver mennesker via andre mennesker. Vi er hinandens fremkaldervæske; vi finder først ud af, hvad vi er lavet af når vi bliver spejlet af og reageret på - af andre. Så vi har brug for dem, alle de (u)mulige mennesker, der omgiver os.

Vi har hver vores landkort og unikke opfattelse af verden. 95 % af vores daglige tanker og handlinger styres af vores ubevidste sind. Et af de ubevidste ting, der ’kører’ er Enneagrammet. Det er et omfattende værktøj, der giver dig selvindsigt, og gør det nemmere at møde, det du ser i spejlet. Både dig selv og de andre typer.

Enneagrammet viser dig. det spejlbillede du plejer at se, og hvordan det kan forandres så det bliver nemmere at være dig.