Type 3 – Udretteren

Udretteren, motivatoren, kamæleonen, rollemodellen, idealet, statussøgeren, successkaberenshutterstock_56912734 figur succes type3

Kort beskrivelse:
Type 3 er meget optaget af at få opgaver fra hånden og nå målet. De er ofte afholdte og succesrige. De viser deres følelser gennem deres handlinger. Mottoet er: ‘Min adfærd er min identitet’. Jo mere jeg leverer, jo stærkere er min identitet.

De er meget energiske og kan yde en fantastisk arbejdsindsats. De kan arbejde, til de segner og får kollaps. De glemmer at tage hensyn til sig selv, fordi de er fokuserede på alle de mål, som skal nås. De bliver syge af for meget arbejde, og de bliver chokeret og målløse over, hvad de har budt sig selv. Der er hele tiden et nyt mål, der har værdi for dem. De har stor selvtillid. Deres liv er defineret ud fra, hvor meget succes de har. De kan skifte roller og image efter behov – har såkaldte ‘kamæleon-kvaliteter’. Følelser lægges til side, mens arbejdet gøres. Opretholder et image for at stive sig selv af, så de ved, at de er værd at elske. De har svært ved at komme i kontakt med deres følelser.

Andre kan opleve typen som kamæleonagtig, utilnærmelig, image- og succesfokuseret, meget målorienteret og materialistisk. Overdriver træning og opkvikkende stimulanser og plastikkirurgi (se godt, ung og stærk ud).

Fanget i ‘boksen’: Selvbedrag – Forfængelighed 
Succes for enhver pris. Målorienteret. De viser alle et idealiseret succesfuldt image. Fordrejer sandheden for at fremstå som en succes. De kan påtage sig følelser, der ikke er i overensstemmelse med deres indre tilstand (bedrag). Solopræstationer. Arbejdsnarkoman, arbejde er deres identitet. De er deres adfærd. Tilpasser sig som en kamæleon omgivelserne.

Fri og ude af ‘boksen’: Ærlighed – Håb
I kontakt med dine følelser, og du reagerer i forhold til disse, derfor er du styret indefra. Ærlig og ægte. Har teamånd og fremhæver ikke kun dig selv. Realistisk målsætning. Har egen identitet. Samarbejder. Har en indre, hjertelig kerne. Fremstår som positive rollemodeller.

Hjertecenteret – føletype
Orienteret omkring anerkendelse, opmærksomhed, image/selvdefinition – identitet (hvem er jeg). Fjendtlighed, når andre ikke anerkender den identitet, de viser. Træffer beslutninger med følelserne. De har behov for tid, så de kan mærke om beslutningerne er rigtige.

Motiveres af:
At være en succes, så andre tænker godt om mig, fordi det ikke er i orden, at jeg har mine egne følelser og min egen identitet!

Grundfølelse – Skam
Type 3 skammer sig ubevidst over, at de føler sig værdiløse. Det er, som om de er fejlbehæftede. De lytter ikke til deres egne værdier, de følger andres værdier. De sammenligner med andre. De har svært ved at elske sig selv pga. manglende selvværd. De skammer sig desuden over, at vi andre vurderer deres identitet. Skammen er ofte totalt fortrængt og ubevidst. De skammer sig over at mangle kærlighed til sig selv. De modstår skammen ved at være perfekte i deres fremtræden og skabe flotte præstationer. Ofte dem som mor havde forventninger til. Selv om de til tider er klar over, at succesen ikke er helt så fantastisk, som de fremstiller den.

Frygter: At være uden indre værdi – at være værdiløs.

Kontroldrama: ‘Jeg er meget effektiv og bevarer kontrollen’.

Manipulationsmetode: Ved at charmere andre – og antage det image, der ‘virker’, for at opnå målet og succes. 

Den skjulte utilfredshed: ‘Jeg er reelt fremragende – andre er jaloux på mig’.

Fristelse: Presser konstant sig selv til at være bedst.

Tryghed – Type 6: Mere realistisk over for sig selv, handler langsommere, konkurrerer mindre har mod og indre styring.

Stress – Type 9:  Handlingslammet, passiv og uengageret, desillusioneret. Viger uden om realiteterne. Forsøger at falde i med andre. Fylder tiden med travlhed og rutiner. Håber ikke at blive påvirket af dette. Laver overspringshandlinger. Bliver mere konfliktsky. Vil gerne være ven med alle.

Sproglige kendetegn: Taler i et hurtigt tempo, har et bestemt tonefald, ofte et løftet stemmeleje. Kontante svar, bliver selv utålmodige, når andre taler for længe. Har indskudte bemærkninger, om egne succeser. Formulerer kun succeser og områder, hvor de er kompetente. Spejler som en kamæleon den, de står overfor eller det publikum, de er sammen med. Taler om mål og har fokus på fremtiden. Taler slet ikke om egne fejl. Det er en fiasko!

Fysiske kendetegn: Pæne og noble, farver eller signalfyldt tøj med stil, image og ofte mærkevarer. Venlige og smilende. Spiller rollen. Holder facaden. Har en indre puls, vipper med fødderne eller andre kropsdele. Sidder på hænderne ude på kanten af stolen, som om de skal nå det næste mål. Ret ryg. Har meget mimik og tendens til rød teint. Selvsikker udstråling. Ofte ondt i lænden. Stikker næsen lidt længere frem end de andre typer.

Forholdet til dine forældre: Forbundet med omsorgspersonen. (Ofte mor).

Livsformål: At skabe følelsen af identitet. Få defineret hvem jeg er. Skabe forbindelse til andre.

Tips til typen:
Din adfærd er ikke din identitet. Sæt tempoet ned, døden er ikke en succes! Skift fra at handle til at begynde at føle og mærke dig selv meget mere.

Eksempler: Barack Obama, Bill Clinton, Oprah Winfrey, Antony Robbins, Barbra Streisand, Sharon Stone, Madonna, Sting, Eskild Ebbesen, Paul McCartney, Whitney Houston, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger.

Type 3 hjertefejl panser

 

 


Enneagrammet Passioner dødsynder

Enneagrammet Passioner dødsynder

KOM PÅ KURSUS!

Enneagram 1:
27.-29. november 2015.
Farverland 5, 2600 - Glostrup
Se mere: KURSER

Enneagram 2:
12-14. februar 2016 - Glostrup

Vi er hinandens fremkaldervæske!

Vi bliver mennesker via andre mennesker. Vi er hinandens fremkaldervæske; vi finder først ud af, hvad vi er lavet af når vi bliver spejlet af og reageret på - af andre. Så vi har brug for dem, alle de (u)mulige mennesker, der omgiver os.

Vi har hver vores landkort og unikke opfattelse af verden. 95 % af vores daglige tanker og handlinger styres af vores ubevidste sind. Et af de ubevidste ting, der ’kører’ er Enneagrammet. Det er et omfattende værktøj, der giver dig selvindsigt, og gør det nemmere at møde, det du ser i spejlet. Både dig selv og de andre typer.

Enneagrammet viser dig. det spejlbillede du plejer at se, og hvordan det kan forandres så det bliver nemmere at være dig.