Type 6 – Loyalisten

shutterstock_143806141 type 6

Realisten, skeptikeren, loyalisten, vogteren, problemknuseren, tillidsmanden

Kort beskrivelse:
Type 6 har fokus på, hvad der kan gå galt. Vil hellere forestille sig det værst tænkelige i en situation, så de er forberedte og kan gardere sig (katastrofetankegang). De er derfor gode til at se de farer, som vi andre ikke kan få øje på. De er ofte analyserende, hårdtarbejdende og loyale. De motiveres af angst og tvivler derfor på alt og alle. Nogle 6’ere er fobiske og holder sig tilbage pga. angsten for, hvad de kan blive udsat for. Andre er modfobiske, og hvis de ikke tør springe i faldskærm, vælger de at springe for at overvinde angsten og bevise, at de tør.

Type 6 ønsker at skaffe sikkerhed. De nyder, når faren er drevet over, og de kan tage tingene afslappet. De kan hele tiden se tingene fra det modsatte synspunkt. De er meget loyale over for mennesker, systemer, trosretninger, som har opnået deres tillid. (Det tager tid at udvikle tilliden). De har ikke tillid til hverken sig selv eller andre. Deres tvivl handler ofte om frygt for konsekvenserne af deres handlinger og beslutninger og frygten for, at de svigter andres tillid.  De spiller ofte djævelens advokat. De har et tema omkring autoriteter. Ufleksible spisevaner forårsager ernæringsmæssig ubalance. Mere trang til alkohol end andre typer. Udviklede 6´ere kan være gode holdspillere, loyale og gode venner.

Klemt inde i ‘boksen’ – Angst – Tvivl
Tvivlende. Katastrofetankegang – hvad kan gå galt? Har fokus på problemer. Mistænksomme og kan hele tiden se tingene fra den modsatte synsvinkel. På den ene side og på den anden side.  Leder efter skjulte hensigter og motiver. Kan virke ubeslutsomme. Har negative forventninger. Følelsesmæssig usikkerhed, lavt selvværd. Kan være overloyal. Har et tema omkring autoriteter. Sarkastiske. Angst for succes. Overbekymret og bebrejdende.

Fri og ude af ‘boksen’ – Mod – Tro
Handlekraftige. Skaber tryghed omkring sig. Ser også det positive. Loyale og tillidsfulde. Tillid til egen indre vejledning og dømmekraft. Produktive. Højt udviklet skelneevne. Stærk analytisk sans udnyttes kreativt. Oplever indre styrke og mod.

Mental, hoved, tankecenter:
Flugt. Planlægning. Indre dialog. Støtte. Søger tryghed. Træffer beslutninger med ‘hovedet’.

Motiveres af: At være loyal, fordi det ikke er i orden at stole på mig selv og have kontakt til min indre styring!

Kontroldrama: Jeg modargumenterer og bevarer kontrollen.

Grundfølelse: Frygt.

Frygter: Type 6 er den mest tydelige angsttype. De er særligt opmærksomme på alt, hvad der kan være farligt i livet. De er også på vagt over for farer, der kan være skjult i dagligdags ting. Type 6 oplever indre ængstelse og prøver på at involvere sig i den ydre verden i et forsøg på at foregribe begivenhedernes gang. Når de er ude i verden, bliver de angste for de krav, tilværelsen stiller til dem, og de frygter at begå fejl.

Da det er ubehageligt at være ude i den virkelige verden, bevæger de sig ind i deres indre rum af ængstelse. Der er det heller ikke behageligt at være så de ‘slingrer’ frem og tilbage mellem den ydre og indre verden. Type 6 frygter for egen sikkerhed. De er angste for, at de ikke kan overleve på egen hånd, og at ingen vil tilbyde dem støtte og vejledning. De mangler selvtillid og tillid til livets godhed i almindelighed, fordi de som meget små har mistet deres indre styring.  Deres frygt eller kæmp knap bliver hurtigt tændt.

Kontroldrama: Jeg modargumenterer og bevarer kontrollen.


Manipulationsmetode:
Ved at beklage sig – og sætte de andres pligttroskab på prøve.

Den skjulte utilfredshed:  ‘Jeg gør min pligt – men det gør andre ikke.’

Fristelse: Ubeslutsomhed – søger andres bekræftelse, før jeg beslutter mig.

Tryghed – Type 9. Mere afslappede og positive. De fokuserer på det hele billede og ikke kun på, hvad der kan gå galt. De er hyggelige, venlige, rolige og mere optimistiske.

Stress – Type 3: Kan føle sig presset, når de tænker, at andre har en skjult dagsorden. Laver mega lange huskelister til alt og alle. Bliver hurtigt handlende og målrettet, og alligevel virker det,  som om de er på vej i en helt forkert retning. For de når ikke at gennemføre analyser. Overarbejdssomme og adlyder autoriteter. Frygter at miste andres loyalitet.

Sproglige kendetegn: Siger ofte ja, men … eller nej, men …. jamen. Eller hvis du siger ‘A’, så siger de ‘B’. Tøvende og i tvivl. Tvivlen får dem også til at analysere. Alting kan hele tiden ses fra det modsatte synspunkt. Har en humor med strejf af sarkasme. Giver ofte udtryk for bekymringer – lad gå galt, hvad kan gå galt. Stemmeføringen starter oppe og går så ned for at slutte oppe. Stiller spørgsmål og provokerer. (Måske for at undersøge om du er en autoritet). Laver ofte projektioner.

Fysiske kendetegn: Har ofte hænderne i lommen eller knyttet bag på ryggen. Meget asymmetrisk kropsstilling. Ofte lidt smalle skuldre. Et afvæbnende smil. Kan virke udfordrende og så trække sig hurtigt tilbage. Øjnene skanner rummet og bevæger sig fra side til side, som om de leder efter en flugtvej, eller hvad der ellers sker i rummet. Kroppen kan nogle gange rokke som en metronom, fra side til side.

Forholdet til dine forældre: Forbundet med beskytter-personen. (Ofte far).


Livsformål:
At have mod til og evne for at håndtere livet i alle dets situationer og afskygninger.

Eksempler:
Richard Nixon, Robert F. Kennedy, Prinsesse Diana, George H. W. Bush, Tom Hanks, Bruce Springsteen, Meg Ryan, Mel Gibson, Julia Roberts, Woody Allen, David Letterman, Adolf Hitler, Vladimir Putin, Kronprins Frederik, Peter Lund Madsen, B.S. Christiansen. 

livet enneagrammmet fortvivlelsen type 6


Enneagrammet Passioner dødsynder

Enneagrammet Passioner dødsynder

KOM PÅ KURSUS!

Enneagram 1:
27.-29. november 2015.
Farverland 5, 2600 - Glostrup
Se mere: KURSER

Enneagram 2:
12-14. februar 2016 - Glostrup

Vi er hinandens fremkaldervæske!

Vi bliver mennesker via andre mennesker. Vi er hinandens fremkaldervæske; vi finder først ud af, hvad vi er lavet af når vi bliver spejlet af og reageret på - af andre. Så vi har brug for dem, alle de (u)mulige mennesker, der omgiver os.

Vi har hver vores landkort og unikke opfattelse af verden. 95 % af vores daglige tanker og handlinger styres af vores ubevidste sind. Et af de ubevidste ting, der ’kører’ er Enneagrammet. Det er et omfattende værktøj, der giver dig selvindsigt, og gør det nemmere at møde, det du ser i spejlet. Både dig selv og de andre typer.

Enneagrammet viser dig. det spejlbillede du plejer at se, og hvordan det kan forandres så det bliver nemmere at være dig.