Type 9 – Fredsskaberen

shutterstock_115185325 type 9Fredselskeren, mægleren, healeren, optimisten, , utopisten

Kort beskrivelse
Type 9 skaber harmoni ved at leve sig ind i andre og acceptere dem uforbeholdent. Følger andres behov. Glemmer egne behov, fordi det er svært for dem at lytte til egne behov og træffe beslutninger om, hvad de vil. Ønsker at bevare harmoni og fred omkring sig. Har et positivt livssyn og kan se sagen fra alle sider, hvilket gør dem til dygtige mæglere.

Trækker sig ind i eget fristed. Føler sig betydningsløse. Gør meget for at undgå konflikter. Gode til at mægle, se helheder og forhandle, fordi de kan se en sag fra alles sider. De kan have svært ved at gøre projekter færdige, fordi de lader sig aflede af andre projekter, som de oplever, er lige så vigtige. Svarer tit: ‘Jeg ved det ikke, hvad synes du?* Hvilket kan skabe irritation hos andre.

De samarbejder gerne og har stor tålmodighed. De relationer de skaber er ofte langvarige.

De kan være stædige og viser dette ved passivitet. De siger ofte ‘ja’. Et manglende ‘ja’ fra en 9’er kan ofte tolkes som et nej. Hvis en 9’er tøver med et svar, betyder det ofte nej. De tøver, fordi et ‘nej’ kan skabe en konflikt.

De ser rare og venlige ud. Andre kan opleve, at de virker glatte, lade og uengagerede og konfliktsky. Den vrede, de indeholder, er undertrykt og ubevidst. Over- eller underspiser ofte pga. manglende selvbevidsthed. Bruger beroligende midler for at dulme ensomhed og angst.

Fanget i ‘boksen’ – Ladhed – Magelighed
Har fokus på, hvordan de kan gøre livet harmonisk og behageligt. Finde magelighed i en sofa. Føler sig udenfor og betydningsløse, har brug for nogen at følges med. Overholder ikke aftaler, selv om de har sagt ‘ja’. Meget stædige. De har lukket øjnene for, at du er stagneret og ikke handler. Trækker dig ind i fantasiverden. Rutinepræget.

Fri og ude af ‘boksen’ – Handlekraft – Kærlighed
Engagerer sig og handler i nuet. Føler, de er inkluderet i samfundet, gruppe, omgivelserne og arbejdspladsen. Er ansvarlig for egen udvikling. Tør sige direkte fra og til. Ved at alting er indbyrdes forbundet.

Motiveres af: At være i harmoni, fordi det ikke er i orden

Grundfølelse: Vrede/raseri. Retter opmærksomheden både indad og udad mod det, der kan forstyrre deres fred. De benægter, at de overhovedet ejer en aggression i form af voldsomt raseri. Typen er ikke bare vred, de er vildt rasende, når de eksploderer. Type 9 fortrænger deres egen indre energi og impulser, og er passivt-aggressive udadtil. De har modstand mod deres egen vrede/raseri, som ofte er helt fortrængt. De har også modstand mod at erkende og vise egen smerte, håbløshed, utryghed, styrke eller andre følelser. De viser heller ikke deres mange talenter og evner. De viser modstanden ved passivt, at gøre sig selv til undermålere, eller have totalt fokus på andre – efter devisen ‘hvad synes du?’

Frygter: At være splittet, betydningsløs og uden forbindelse til andre.

Kontroldrama: ‘Jeg forbliver passiv og bevarer kontrollen’!

Manipulationsmetode: Ved at blive fraværende – og ved at modarbejde andre passivt-aggressivt.

Den skjulte utilfredshed: ‘Jeg er tilfreds. Det er andre, der vil have, at jeg skal forandre mig’!

Fristelse: At være konfliktsky og stædigt påståelig.

Tryghed – Type 3Handler, beslutsom og sætter sig selv i centrum. Går efter målet og får succes. Mærker deres hjerte, investerer i egen udvikling. Får skabt ægte ro omkring sig og er mere synlige. Ved at de er betydningsfulde.

Stress – Type 6Kritisk, defensiv, tvivlende og afslører pessimisme. Tvivler mere, også på egne evner. Komprimeret, hektisk aktivitet. Bliver mere autoritetstro, selv om de ofte følges med en autoritet i forvejen. Tør hverken handle eller lade være, ordi tvivlen styrer dem.

Sproglige kendetegn: Blid, lav og monoton stemmeføring, der virker tranceinducerende. Udtrykker sjældent egne behov direkte. Stemmen forsvinder i slutningen af sætningen. Fremfører ikke negative budskaber. Gode til at fortælle metaforer. Laver til tider vævende forklaringer, så de undgår konflikter. De har svært ved at udtrykke deres mening klart og tydeligt.

Fysiske kendetegn: Stille og rolige,  har god tid. Opmærksomme/lyttende – passive. Kan virke fjerne i blikket, når de har trukket sig in i deres egen fantasiverden. Runde, langsomme bevægelser. Fylder ikke meget i rummet, selv om de måske er store i størrelsen. Gestikulation tæt til kroppen. Armene falder tungt ned i skødet. Godt nede i stolen med et lavt tyngdepunkt. Står med armene hængende slapt ned og ofte er maven faldet ud. Har lang øjenkontakt. Smiler og ser positive ud.


Forholdet til dine forældre:
Forbundet med omsorgspersonen og beskytterpersonen. Forbundet med både far og mor.

Deres forhold til forældrene skildres positivt, selv om det set ude fra var alt andet.

Livsformål: At være et uendeligt kar af sindsro, accept, fredelighed og venlighed i verden.

Tips til typen: Sig din mening og udtryk dine behov, de tæller ligeværdigt med andres. Øv dig på at sige ja og nej direkte. Det kan være svært for andre at aflæse at dit kropssprog siger ‘nej’ og munden ‘ja’. Handle aktivt uden nødvendigvis at have en anden at følges med.

Eksempler:
Abraham Lincoln, Dalai Lama, Carl Jung, Ronald Reagan, Gerald Ford, Queen Elizabeth II, Walt Disney, Sophia Loren, Kevin Costner, Ringo Starr, Whoopi Goldberg, Janet Jackson, Marge Simpson (The Simpsons).

type 9 antallet af år i dit liv 2

 

 

 


Enneagrammet Passioner dødsynder

Enneagrammet Passioner dødsynder

KOM PÅ KURSUS!

Enneagram 1:
27.-29. november 2015.
Farverland 5, 2600 - Glostrup
Se mere: KURSER

Enneagram 2:
12-14. februar 2016 - Glostrup

Vi er hinandens fremkaldervæske!

Vi bliver mennesker via andre mennesker. Vi er hinandens fremkaldervæske; vi finder først ud af, hvad vi er lavet af når vi bliver spejlet af og reageret på - af andre. Så vi har brug for dem, alle de (u)mulige mennesker, der omgiver os.

Vi har hver vores landkort og unikke opfattelse af verden. 95 % af vores daglige tanker og handlinger styres af vores ubevidste sind. Et af de ubevidste ting, der ’kører’ er Enneagrammet. Det er et omfattende værktøj, der giver dig selvindsigt, og gør det nemmere at møde, det du ser i spejlet. Både dig selv og de andre typer.

Enneagrammet viser dig. det spejlbillede du plejer at se, og hvordan det kan forandres så det bliver nemmere at være dig.