Regler og faldgruber

Her beskrives nogle regler og faldgruber, som du nemt kan komme ud for, når du beskæftiger dig med Enneagrammet. Nogle af punkterne gælder ikke for dig, og alle punkterne gælder for nogen! Alene din type gør, at du kan falde i mht. et af nedenstående punkter. Tro mig, jeg er selv dumpet i, og som Enneagramtræner har jeg på hvert eneste kursus oplevet kursister, der har gjort det samme.

 1. Hvert nummer angiver en personlighedstype. Enneagrammet bruger numrene 1-9 til at betegne typerne, fordi numrene er værdineutrale. Et nummer er hverken negativt eller positivt. Alle numre er lige ‘gode/dårlige.’ Type 1 er ikke bedre end type 9!
 2. Beskrivelsen af en personlighedstype er universel og gælder uanset: Køn, race, hudfarve, kultur, religiøs opfattelse osv.
 3. Du finder lidt af dig selv i alle ni Enneagramtyper, selv om en af dem skiller sig ud som værende din. Det er din grundtype. Du kan opføre dig som de fleste af typerne.
 4. Ingen kan fortælle dig, hvilken type du er. Det er kun du selv. Jeg har oplevet mennesker, der i flere år har troet, at de var type 2, og på et tidspunkt har de så fundet ud af, at de i virkeligheden var type 8 . Jeg har også oplevet mennesker, der stædigt har holdt fast i en type, selv om alle andre ikke kan genkende dem i typen. Det kan være en ‘wanna be.’
 5. Mange oplever, at nummeret på ‘ryggen’ er at blive fastlåst i en boks. Det er det ikke. Enneagrammet beskriver en boks, du allerede er i, som begrænser og fastholder dig i vanemæssige mønstre, og hvordan du kommer ud af boksen. Det er vejen ud af boksen, der viser dine personlige udviklingsmuligheder.
 6. De fleste Enneagram forfattere er enige i, at vi bliver født med en dominerende type, med medfødt temperament og andre faktorer. Typen påvirker den måde, vi lærer at tilpasse os til vores tidlige barndoms miljø. Den bestemmer desuden også en vis ubevidst orientering i forhold til vores forældre, og det vides ikke, hvorfor det forholder sig sådan. Børns bevidsthed, når de er fire eller fem år gamle, er tilstrækkeligt udviklet til, at de har en særskilt fornemmelse af egen personlighed. Selvom deres identitet stadig er meget flydende, begynder børn i denne alder at etablere sig selv, og finde deres egne måder at tilpasse sig til verden på. Dette er stærkt påvirket af hvilken type man er.
 7. Ikke alt i beskrivelsen af din grundtype gælder hele tiden, fordi du svinger mellem sunde, gennemsnitlige og mindre sunde træk, som udgør din personligheds type. Det afhænger også af om du er presset eller tryg.
 8. Enneagrammet er en model af virkeligheden og ikke selve virkeligheden. En model er interessant, fordi den beskriver, hvordan noget virker inden for et bestemt område. I bund og grund fungerer modeller som landkort. Og disse er ikke altid sande. Du er mere end ‘kortet.’ Som landkort giver Enneagrammet et kort over din adfærd og baggrunden for  adfærden.
 9. Brug ikke din type som undskyldning for din eller andres adfærd. ‘Jeg er 2’er, jeg kan ikke lade være med at manipulere med andre mennesker.’  ‘Sådan har jeg altid gjort for at få succes, for jeg er jo type 3.’ Din adfærd kan ikke altid legitimere dine positive hensigter. Når du har fundet din grundtype, har du færre undskyldninger for dine ikke helt så pæne sider, fordi du kender dem. Du kan komme ud af ‘boksen.’ Bruger du typen som undskyldning, holder du dig selv fast i boksen. Det er ikke Enneagrammets hensigt.
 10. Ingen type er i sagens natur bedre eller dårligere end alle andre. Nogle typer er ofte mere ønskelige end andre i en given kultur eller gruppe. Det er ikke Enneagrammets skyld. Når nogle typer er mere værdsatte i f.eks. det vestlige samfund end andre, er det er pga. de kvaliteter, som samfundet belønner, ikke på grund af, at typerne har en højere værdi end andre typer.
 11. Den ideelle er at blive din bedste udgave af dig selv, ikke at efterligne andre typer. Gør du det, har du også dér et udviklingspotentiale.
 12. Lad være med at bruge din viden om Enneagrammet til at såre eller mobbe andre. Du ved ikke, hvordan andre er, eller hvad der foregår i deres liv. (I deres Model af Verden)
 13. Lad være med at skabe karikaturer af andre typer. ‘Han er type 5, så derfor er han helt sikkert arrogant.’ ‘Hun er type 8 og hele tiden støjende og aggressiv.’ Når du skaber karikaturer, projekterer du noget, som foregår inden i dig over på andre mennesker. Dette er atter din boks, der er gang i.
 14. Du kan ikke være glad eller ked af det for at være en bestemt type. Tanker som: ‘Det er godt, at jeg er type 8, det vil da være frygteligt at være type 4.’ eller ‘Hold da op det må være svært at være de mentale typer, når de har et tema omkring frygt…’ Når du har den slags overvejelser, sætter du dig selv på en piedestal og nedvurderer eller gør en anden type handicappet. Det handler om dele eller sider inden i dig. Alle typer har både unikke evner og forskellige begrænsninger.

Enneagrammet Passioner dødsynder

Enneagrammet Passioner dødsynder

KOM PÅ KURSUS!

Enneagram 1:
27.-29. november 2015.
Farverland 5, 2600 - Glostrup
Se mere: KURSER

Enneagram 2:
12-14. februar 2016 - Glostrup

Vi er hinandens fremkaldervæske!

Vi bliver mennesker via andre mennesker. Vi er hinandens fremkaldervæske; vi finder først ud af, hvad vi er lavet af når vi bliver spejlet af og reageret på - af andre. Så vi har brug for dem, alle de (u)mulige mennesker, der omgiver os.

Vi har hver vores landkort og unikke opfattelse af verden. 95 % af vores daglige tanker og handlinger styres af vores ubevidste sind. Et af de ubevidste ting, der ’kører’ er Enneagrammet. Det er et omfattende værktøj, der giver dig selvindsigt, og gør det nemmere at møde, det du ser i spejlet. Både dig selv og de andre typer.

Enneagrammet viser dig. det spejlbillede du plejer at se, og hvordan det kan forandres så det bliver nemmere at være dig.