Enneagram kurser

. Enneagram kurserne er for dig, der bl.a.:

 • Vil lære om et meget dybtgående og omfangsrigt psykologisk værktøj, der beskriver 9 ligeværdigepersontyper, og 9 meget forskellige måder at være i verden på.
 • Har oplevet, hvordan andre reagerer meget forskelligt på dine verbale og non-verbale budskaber.
 • Synes, at nogle bestemte ‘typer’ er det en udfordring af samarbejde med.
 • Ønsker, at lære dig selv bedre at kende og forstå dine egne mønstre, og opdage hvad der virkeligt motiverer dig

Når du forstår, hvad der dybest set motiverer dig og får andre til at handle som det gør, bliver det langt nemmere at anerkende og forstå andre menneskers landkort. Kommunikationen forbedres og det gør samarbejdet også. Alt i alt medvirker Enneagrammet til forståelse, indsigter, viden og dyb personlig udvikling. Du udvikler dine potentialer, og det bliver nemmere at være dig!

Enneagram Grundkursus 1 – 1.-3. april 2016

 • Introduktion, Enneagrammet opbygning og sammenhænge
 • Basistriaden – Følelserne – Vrede, frygt og skam
 • Intuitive typer – Føle typer – Mentale typer
 • Hvad sker der under stress, og når du er i ro? Dine ’ben’
 • Dine naboer – dine vinger
 • Essens – en tilstand af væren!
 • Hvordan kommer du ud af den ubevidste boks af mønstre, du er fanget i, og får kontakt til din essenstilstand?

Enneagrammet Grundkursus 2 – 27.29. maj 2016

-Enneagram 3,   4 og 5 – Tekst er på vej 🙂

nineLevelsDa6 (2)