Traumer

Hvad er et traume?

specialist traumer definition

Traumer er fysiske eller psykisk beskadigelse eller kvæstelse pga. en ydre påvirkning. Ordet traume kommer af det græske ord ’sår’.

Fysiske, følelsesmæssige og psykiske traumer kan ske på baggrund af enkeltstående begivenheder som fx en forfærdelig ulykke, en naturkatastrofe, et voldeligt overgreb, fængsling, ildebrand og terror.

Traumer kan også udvikle sig fra igangværende ubarmhjertig stress. Masser af små traumer kan til sidst psykisk opleves som en stor traumatisk oplevelse.  Stress er således et symptom på små/store traumatiske oplevelser.

Generelt udløses traumer, at oplevelser, der involverer:

– alvorlig skade på egen person eller trusler om det
– andres død eller trusler mod andres eller eget liv
– grov overskridelse eller trusler om overskridelse af et menneskes personlige grænser (fysisk/psykisk).

UDIN – Uventet, Dramatisk, Isoleret og Nul strategi

Den traumatiske oplevelse fører til en maksimal stresstilstand, hvor du føler, at al din energi er frosset. Du kan hverken flygte eller kæmpe! Det du ser, hører, føler, lugter og smager er blandet sammen i et stort fastfrosset splitsekund. Du oplever et chok, hvor du er handlingslammet og i konflikt med dig selv. Det kan defineres ud fra en ’UDIN’, hvilket vil sige,  at det er uventet, dramatisk,  du er isoleret og har nul strategi for, hvordan du skal løse den forfærdelige situation du er havnet i. Du er helt og aldeles handlingslammet.

Din reaktion og det du kommer til at tro på!

Alle rystende oplevelser kan gøre os fysisk eller psykisk syge. Det interessante er, at det er ikke begivenheden i sig selv, der betyder noget. Det er din reaktion, det du kommer til at tro på, og dine subjektive oplevelser, som har betydning. Samtidig med chokket skabes en begrænsende overbevisning. Denne kan påvirke dig mange år fremover, fordi ’vi får hvad vi har fokus på’.

Eksempel på en begrænsende overbevisning
Beslutter du ubevidst – i samme sekund som traumet sker, at du altid bliver svigtet, vil du fremover have fokus på situationer, hvor du bliver svigtet eller svigter dig selv. Du vil også – hver gang – teste, hvornår andre svigter dig, og om jeg som behandler, fx viser tegn på at svigte dig.

Hjernen – dit nervesystem – og et bestemt organ

Den rystende begivenhed, som du har været udsat for påvirker hjernen, i samme øjeblik som det sker. Metaforisk beskrevet, sker der et lynnedslag, og lynet bevæger sig fra hjernen, og via nervebanerne til det organ, som er forbundet til det område af hjernen, hvor ’lynet’ slog ned, herved forandres bølgeenergien  i organet. Det er værd at huske på, at når hjernen, organet og psyken bliver ramt af chokket, sker det i samme splitsekund.

Du sidder fast i traumet på både det bevidste og det ubeviste plan, som om det sker lige NU. Det gentages hele tiden, og derfor kan du ikke  frigøre dig fra traumet. Du er konstant i en frossen tilstand. Det du så, hørte, følte og sagde til sig selv, sidder fast og derfor kan du ikke heale dig selv. Får vi ikke rystet os fri af bølgeenergien, ophober den sig i kroppen. Det spor som chokket efterlader kan fremkalde ubehag i form af symptomer og sygdom. Derfor er det vigtigt at få hjælp til at få bearbejdet traumatiske oplevelser.

Det betyder, at når det oprindelige traume/chok bearbejdes og energien, frigives så sættes en selvhelbredende proces i gang.

Når traumet bearbejdes frigives energien, og den begrænsende overbevisning kan ’opdateres’, og ny støttende overbevisning kan dannes. Det organ/væv der er ramt, starter også en selvhealingsproces, og ubehaget og sygdommen enten ophører eller bedres.

Følelsesmæssige og psykiske symptomer på traumer

 • Chok, benægtelse, vantro
 • Håbløshed, meningsløshed og hjælpeløshed
 • Skyld, skam og selvbebrejdelser
 • Vrede, irritabilitet, humørsvingninger
 • Sorg
 • Forvirring og koncentrationsbesvær
 • Angst og frygt
 • Isolation – tilbagetrækning fra andre
 • En form for følelsesløshed eller ’mærkelige’ følelser
 • Forandringer af personligheden  – dine omgivelser kan ikke kende dig.

Fysiske symptomer på traumer

 • Mareridt, søvnløshed og træthed
 • Kolde hænder og fødder – fordi blodårerne er trukket sammen
 • Hjertebanken
 • Bliver nemt forskrækket og farer sammen
 • Smerter, ømhed, muskelspændinger, kan ikke slappe af
 • Koncentrationsbesvær
 • Kort lunte og opfarende adfærd, andre går på listefødder, når de er sammen med dig
 • Symptomer fra eller sygdom i det væv eller organ, der er ramt – der hvor hjernen har sendt et signal hen
 • Vægttab grundet nedsat appetit
 • Hård afføring

Har du været udsat for traumer, stress eller har du PTSD, sorg og angst så kontakt mig endelig for hjælp. Jeg har arbejdet med fjernelse af , angst, sorg, stress og PTSD i 17 år. Jeg kombinerer forskellige behandlingsformer og gør mit bedste for, at du ikke re-traumatiseres.
Ring på 28 94 47 00. og find ud af hvordan jeg kan hjælpe dig.