Handelsbetingelser – Kurser – Foredrag

Tilmelding til kurser – betingelser

Tilmelding kan ske pr. telefon, brev, Messenger, SMS og e-mail.

HUSK venligst at sende mig en mail på jette.hastrup@gmail.com, hvor du skriver dit navn, adresse, by, postnr., telefonnummer, e-mail og navn på kurset og dato.

Ved tilmelding betales acontobeløb via Mobil Py med det samme.

Tilmelding er gældende og bindende, når jeg har bekræftet din tilmelding  telefonisk, på Messenger, via mail eller SMS.

Betaling:    Registrerings nr.     3307       Konto nr.:  4070308150

Angiv venligst dit navn eller fakturanummer.

Depositum og restbetaling:

 • Ved tilmelding betales depositum, når tilmeldingen sker 2 måneder før kurset afholdes.
 • Restbeløbet skal betales senest en måned før kurset starter, hvis ikke andet er nævnt i kursusbeskrivelsen.
 • Ved tilmelding mindre end en måned før kursusstart betales hele beløbet ved tilmelding.

Afmelding og overflytning til andet kursus

 • Ved afmelding senest 2 måneder før tilbagebetales depositum/ conto beløb fratrukket kr. 200,- i administrationsgebyr.
 • Ved afmelding senere end 2 måneder før kurset afholdes tilbagebetales depositum ikke.
 • Ved afmelding senere end 45 dage før kurset afholdes mistes hele beløbet.
 • Når du har betalt for et kursus og desværre bliver forhindret og melder afbud, tilbydes du, såfremt der afholdes et andet tilsvarende kursus, og der er plads på kurset, dette kursus til halv pris (eksklusiv. evt. forplejning). Forudsætter at du har betalt for det første kursus.
 • Ved manglende deltagelse udleveres/fremsendes kursusmaterialet ikke.

Ring eller skriv gerne, hvis du har nogle spørgsmål.

Foredrag/Workshops: 
Det fulde beløb for et foredrag/en workshop skal være betalt, senest 8 dage før arrangementet afholdes.
Hvis arrangementet aflyses af jer senest 30 dage inden den aftalte dato, opkræves kr. 500 i administrationsgebyr.
Hvis I aflyser mindre end 30 dage inden dato for arrangementet, opkræves 50% af den aftalte pris.
Hvis I aflyser mindre end 15 dage inden den aftalte dato, opkræves 100% af den aftalte pris.
Hvis I ønsker at flytte en dato for et arrangement, vil det næsten altid kunne lade sig gøre uden beregning. Dette kræver dog, at den nye dato bliver aftalt, senest 30 dage efter aflysningen er skriftligt modtaget af mig.

Hvis foredraget eller workshoppen af den ene eller anden grund bliver aflyst af mig, så får I naturligvis tilbagebetalt det fulde beløb.

Fakturering:

 • Åbne uddannelser, kurser, foredrag og workshops faktureres med det fulde beløb inden aktivitetens start.
 • Foredrag, workshops og lukkede uddannelser faktureres efter aftale.

Betalingsbetingelser:

 • Standard betalingsbetingelser er 8 dage netto, med mindre andet er angivet på fakturaen.
 • Ved betaling efter forfald tilskrives et rykkergebyr på kr. 100,- og renter på 0,70 % pr. påbegyndt måned. Der fremsendes rykker to gange.
 • Manglende betaling går gennem RKI eller via advokat.

For alle Online-Produkter:
Online produkter er kun til personligt brug og må ikke deles med andre.
Online produkter leveres elektronisk til din oplyste e-mailadresse, når din bestilling og betaling er registreret. I visse tilfælde kan der være forsinkelser pga. serveropdateringer og lignende.
Du modtager din kvittering, så snart handlen er gennemført, og din kvittering gælder som bevis for dit køb.

For ændringer:
Jeg forbeholder mig ret til ansvarsfrit at ændre tid, sted, pris, underviser og indhold på foredrag, kurser og uddannelser m.v. uden forudgående varsel. Jeg forbeholder mig desuden ret til ansvarsfrit at aflyse et kursus eller uddannelse, såfremt deltagerantallet bliver mindre end forudsat, eller ved underviserens sygdom. Skulle deltagerantallet bliver mindre end forventet eller være under den fastsatte grænse for afholdelse af kurset, giver dette dig ikke ret til at aflyse kurset og få dine penge retur.

Ved aflysning af kursus eller uddannelse refunderes dit indbetalte kursus- eller uddannelsesgebyr – eller du kan få det overført til et andet kursus eller uddannelse m.v.

Fortrydelsesret:
Iht. til Købeloven har du ret til at fortryde din tilmelding til et kursus eller en uddannelse i 14 dage fra det tidspunkt, jeg har bekræftet din tilmelding. For at bruge din fortrydelsesret skal du inden udløbet af de 14 dage sende en besked om brug af fortrydelsesretten til jette.hastrup@gmail.com.
Bemærk venligst at e-mails skal være kommet frem til mig inden udløbet af fristen. Sendes fortrydelse pr. brev, skal dette være poststemplet inden for fortrydelsesfristens udløb.

Efter fortrydelsesrettens udløb refunderes iht. ovenstående afsnit om afmelding og overflytning til andet kursus.

Har du modtaget bekræftelse på et kursus, hvori indgår reservationsbetaling for sikring af din plads på kurset, refunderes denne ikke, hvis fortrydelsesfristen er  overskredet.

Vælger du af en eller anden grund at afbryde din uddannelse/dit kursus uanset årsag, refunderes det indbetalte beløb hverken helt eller delvist.

Fortrydelse af tilmelding til kursus/uddannelse accepteres IKKE, hvis der er mindre end 30 dage til start af uddannelse/kursus.

Rettigheder:

(c) Alle rettigheder til produkter, workshops, kurser, kursusmateriale, illustrationer, billeder, foredrag og arrangementer tilhører Jette Hastrup.