+45 28 94 47 00 - Jette Hastrup - Tavlekærsvej 12, 2650 Hvidovre

NLP Practitioner uddannelse.

Effektive kommunikationsevner er essentielle.

Når vi hjælper andre mennesker, kommunikerer indbyrdes og når vi ønsker selv at udvikle os.

Dyb, intens kontakt giver mulighed for at løfte andre mennesker til nye højder og gør næsten alle opgaver lettere, enklere og oftest sjovere. Den kan også tænde lyset i andres øjne og skabe håb og muligheder. Du får en uddannelse, hvor du udvikler dig både fagligt og personligt.

Uddannelsen henvender sig fx til sundhedspersonale, socialrådgivere, pædagoger, alternative behandlere, undervisere, og alle andre der ønsker at udvikle potentialet i deres kommunikationsevner.

På uddannelsen får du plads på forreste række, mens du oplever eksempler på, hvordan NLP kan forbedre dit liv og gøre dig endnu bedre til at kommunikere med andre og dig selv.

Uanset hvad dit erhverv er, så er det vigtigste i samværet med andre: kontakten!

En dyb, empatisk og respektfuld kontakt er altafgørende! Den er forudsætningen for enhver forandring.

Dine undervisere er: 

 • Jette Hastrup – Vis CV
 • Pia Knorr

Begge med mange års erfaring inden for NLP, Enneagrammet, psykoterapi, coaching og undervisning.

Vil du fx lære om:
   • Sindets enorme kapacitet og evne til at skabe positive forandringer?
   • Hvordan du skaber en endnu dybere, respektfuld og empatisk kontakt?
   • Hvordan du lettere kan indgå i sunde relationer. Arbejde med og håndtere svære følelser så du fx opnår nærvær og selvindsigt i dine relationer?   
   • Hvordan chok, traumer og triggere påvirker dit og andres psykiske og fysiske helbred?
   • Hvordan der skabes kontakt til skjulte ressourcer og indre positive tilstande?
   • Sprogets magiske evne til at igangsætte personlig udvikling og forandringer?
   • Overbevisninger og deres magt og indflydelse på, hvordan du har det?
   • De seks forskellige måder, du kan finde et traume på?
   • Hvordan nervesystemet programmerer os til en given opfattelse af virkeligheden, og hvordan nervesystemet kan omprogrammeres?
   • De forskellige sundhedsniveauer og udarbejdelse af en sundhedsplan?
   • Hvordan du nemt kan komme i kontakt med og bearbejde de strømførende lag i din psyke – dine følelser. 

Så er uddannelsen som NLP Practitioner noget for dig!

Du får en spændende introduktion og gennemgang af det menneskelige sind, dets enorme kapacitet og evne til forandring. Du lærer en lang række kommunikations- og forandringsværktøjer, der sætter gang i din personlige udvikling og giver dig større forståelse og respekt for andre menneskers virkelighed. Du lærer en lang række brugbare værktøjer, som kan styrke din og andres mentale og psykiske sundhed.

Læs her om de enkelte moduler, priser og praktiske oplysninger:

Modul 1: NLP Practitioner d. 14. - 16. januar 2022

At lede, følge og forandre. 

 • Introduktion til NLP og positive/negative forudsætninger, der styrer vores handlinger.
 • Din Model af Verden og dit nervesystem.
 • Kropssprogets mange fine nuancer og facetter.
 • Lederskab – følgeskab.
 • Repræsentationssystemer – VAKOGS.
 • At skabe empatisk kontakt – altafgørende for din kommunikation.
 • Opskriften på en succesfuld og anerkendende samtale.
 • Afklaring og forandringer ift. klientens ønsker og behov – målsætning.
 • Ved du hvordan du bærer dig ad med at tænke?  Lær at bruge din tanker optimalt.
 • Vær med det der er – også når det er svært.
Modul 2: NLP Practitioner d. 4. - 6. marts 2022

Non-verbal kommunikation 
Der arbejdes med hvordan vi kommunikerer mest hensigtsmæssigt non-verbalt, så der kan skabes fleksibilitet og positive forandringer.

 1. Chok, traumer og triggere, der påvirker dit og andres helbred.
 2. Detaljerne i et frosset øjeblik – det ’splitsekund’, der sker et uventet chok (UDIN).
 3. Krop-sind forbindelsen og repræsentationssystemerne (VAKOGS).
 4. Vejen til de skjulte ressourcer – skabelse af indre tilstande,
  så personen føler sig rolig, fredfyldt og let.
 5. Forviklinger ift. klienter/patienter og kolleger.
 6. At kunne gå tæt på og trække sig tilbage.
 7. Når hjælpsomhed bliver for meget.
 8. Frigørelse fra afhængighed.
 9. Seks forskellige måder til at finde et chok/traume.
Modul 3: NLP Practitioner d. 29. - 30. april og d. 1. maj 2022

På modul 3 arbejder vi bl.a. med vores sproglige kommunikation, evnen til at lytte, stille effektive spørgsmål, give feedback og lytte til hvilket neurologisk niveau personens udfordringer er på.

 1. Sprogets magiske evne til at igangsætte personlig udvikling og
  forandringer. Sproglige forudsætninger.
 2. Metamodellen
 3. Reframing – at sætte tingene i en ny ramme og give dem ny betydning
 4. Sunde spørgsmål
 5. Den negative og positive effekt af HV-spørgsmål
 6. Negationer i sproget
 7. Diagnoser – helbredende eller dræbende?
 8. Sundhedsniveauer og METAsundhedsplanen
 9. Sproget og de seks niveauer
 10. At kommunikere og arbejde med klienten på det rette niveau.
Modul 4: NLP Practitioner d. 19. - 21. august 2022

Så kan du godt tro om igen – overbevisninger og placeboeffekten.
Der arbejdes bl.a. med det vi tror – vores overbevisninger, for det har stor indflydelse på, hvordan vi har det psykisk og fysisk.

 1. Sunde overbevisninger – meget effektiv medicin.
 2. Placeboeffekten – stærk medicin/pille – stærk kirurgi – stærk behandler.
 3. Du er en del af behandlingen!
 4. Noceboeffekten – når vi skaber, hvad vi frygter.
 5. Lægevidenskabens overbevisninger.
 6. Mobilisering af klienten/patientens/elevens/dine og andres ressourcer.
 7. At gøre mål overbevisende.
Modul 5: NLP Practitioner d. 7. - 9. oktober 2022

På modul 5 lærer du en masse om følelser, for følelser styrer vores liv, meget mere end vi er klar over.

 1. Grundfølelser, positive og negative følelser.
 2. Strukturen af følelser – de komponenter enhver følelse indeholder.
 3. Følelsers hensigt.
 4. Følelser og identitet.
 5. Indre dele og følelser.
 6. Følelser og den effekt de har på os og andre.
 7. Repetition.
 8. Evaluering og fremlæggelse.
Priser mv.

NLP Practitioner:  Kr. 19.500,- 

Er I to der tilmelder jer på samme tid? Så får I kvantumsrabat!

Kr. 15.000 pr. person.

I sparer kr. 9.000,-

Der betales kr. 5000,- ved tilmelding.
Restbeløb betales senest 40 dage for uddannelsens start. 

Ratebetaling er mulig. Spørg venligst ved tilmelding.

Du binder dig for det fulde beløb. 

Alle priser er kontant priser. Der er ikke moms på uddannelsen. Uddannelsen afsluttes med evaluering/eksamen.

Inkluderet:

 • Lækre omgivelser og høj kvalitet.
 • Omfattende undervisningsmateriale udleveres.
 • Kaffe, te og frugt.
 • Der oprettes en fælles facebookgruppe.
 • En egenterapi session  af 75 min. med hhv. Pia Knorr og Jette Hastrup. Værdi 1.600,- for de to sessioner.

Ikke indeholdt:
Transportomkostninger, mad, overnatning, bøger, supervision og egenterapi (ud over ovennævnte).

Praktiske oplysninger

Sted: Satellitvej 18, 4700 Næstved.

Tider: Fredag, lørdag og søndag:kl. 9-17.

Omfang:
120 undervisningstimer.
Du skal forvente ca. 80 timers selvstudium, herunder deltagelse i øvegrupper.

Undervisere:
NLP Psykoterapetut og NLP træner Jette Hastrup MPF.
NLP Master og coach Pia Knorr.

 

Hvad er NLP?

Neuro Lingvistisk Programmering

NEURO
Handler om: hjernen og det samlede nervesystem, hormon- og immunsystemet. Hvordan sind og krop forenes i et samlet system.

Et system der styrer, hvordan vi navigerer ift. omgivelserne. Det er også med til at skabe en indre unik verden hos dig. Det skaber intense følelsesmæssige tilstande og ca. 60.000 tanker i døgnet.  NLP har en guldgrube af viden om, hvordan vi kan ændre tilstand ved hjælp af vores tanker.

LINGVISTIK
Henviser til sproget. Din indre selvsnak. Det du siger med ord til andre, og det sprog andre taler til dig i. Vi påvirkes hele tiden af sproget.

Sprog om fx sundhed, sygdom, arbejdsløshed, kompetencer og udviklings-muligheder indeholder indbyggede antagelser. De får os til at tænke og føle på en bestemt måde. Sproget kan give eller fratage os håbet. Det kan gøre os hjælpeløse eller skabe handling.

Med sproget fortæller vi små historier. Når det handler om udfordringer og ubehag, er det ofte krigshistorier. Historierne har konsekvenser for vores evne til fx at indlære og være sunde og raske. Skinnet bedrager og din krop er ikke i krig – hverken med dig selv eller hele verden.

Fagsprog påvirker alle. Det handler om sproglige kompetencer. Jo, dygtigere vi er til at benytte sproget, jo mere kan vi skabe balance for os selv og andre. Du lærer en masse om, hvordan sproget kan være med til at skabe og bevare kontakten med andre mennesker og dig selv, og hvordan sproget kan skabe attraktive forandringer.

PROGRAMMERING
Henviser bl.a. til adfærdsmæssige vanemønstre, som du ubevidst har programmeret dig selv til at have. Nogle er gode og andre er dårlige. Med dit kropssprog, tanker og dine ord programmerer du både dig selv og andre. Der er utallige måder, vi kan omprogrammere os selv på.

Med NLP får vi bevidst viden om, hvordan vi tænker og føler. Vi får mulighed for at skabe empati, respekt for andre og deres forskellighed. En altafgørende forudsætning for at hjælpe mennesker, til den forandring de ønsker.

Utallige mennesker har spurgt os, hvad er det NLP kan som gør forskellen?
Det får du svar på og lærer om på denne intense uddannelse.

 

Download datablad:
NLP Practitioner uddannelse

Tilmelding

12 + 11 =