+45 28 94 47 00 - Jette Hastrup - Tavlekærsvej 12, 2650 Hvidovre

Chok og traume

Traumer er fysiske eller psykisk beskadigelse eller kvæstelse pga. en ydre påvirkning. Ordet traume kommer af det græske ord ’sår’.

Hvad er et traume?
Et traume defineres ud fra styrken i de reaktioner, som udløses i situationen – ikke ud fra hvilken type begivenhed det er. (Maté 2021).

Fysiske, følelsesmæssige og psykiske traumer kan ske på baggrund af enkeltstående begivenheder som fx en forfærdelig ulykke, en naturkatastrofe, et voldeligt overgreb, fængsling, ildebrand og terror.

Traumer kan også udvikle sig fra igangværende ubarmhjertig stress. Eller en masse små traumer kan til sidst – psykisk – opleves som en stor traumatisk oplevelse. Stress er således et symptom på små/store traumatiske oplevelser.

Generelt udløses traumer, at oplevelser, der involverer:
– alvorlig skade på egen person eller trusler om det
– andres død eller trusler mod andres eller eget liv
– grov overskridelse eller trusler om overskridelse af et menneskes personlige grænser (fysisk/psykisk).

UDIN – Uventet, Dramatisk, Isoleret og Nul strategi
Den traumatiske oplevelse fører til en maksimal stresstilstand, hvor du føler, at al din energi er frosset. Du kan hverken flygte eller kæmpe! Det du ser, hører, føler, lugter og smager, er blandet sammen i et stort fastfrosset splitsekund. Du oplever et chok, hvor du er handlingslammet og i konflikt med dig selv. Det kan defineres ud fra en ’UDIN’, hvilket vil sige, at det er uventet, dramatisk, du er isoleret og har nul strategi for, hvordan du skal løse den forfærdelige situation du er havnet i. Du er helt og aldeles magtesløs.

Din reaktion og det du kommer til at tro på!
Alle rystende oplevelser kan gøre os fysisk eller psykisk sårbage og evt. syge. Det interessante er, at det er ikke begivenheden i sig selv, der betyder noget. Det er din reaktion, det du kommer til at tro på, og dine subjektive oplevelser, som har betydning. Som konsekvens af traumet skabes begrænsende trossystemer. Den kan påvirke dig mange år fremover, fordi ’vi får hvad vi har fokus på’. Hver gang vi trigges af små ting der minder om traumet, kommer vi i kontakt med trossystemet. Det kan fx hedde: – Jeg er ikke noget værd/god nok.

Eksempel på et begrænsende trossystem
Beslutter du ubevidst – i samme sekund som traumet sker, at du altid bliver svigtet, vil du fremover have fokus på situationer, hvor du bliver svigtet eller svigter dig selv. Du vil også – hver gang – teste, hvornår andre svigter dig, og om jeg som behandler, fx viser tegn på at svigte dig.

Hjernen – dit nervesystem – og et bestemt organ
Den rystende begivenhed, som du har været udsat for påvirker hjernen, i samme øjeblik som det sker. Metaforisk beskrevet, sker der et lynnedslag, og lynet bevæger sig fra hjernen, og via nervebanerne til det organ, som er forbundet til det område af hjernen, hvor ’lynet’ slog ned, herved forandres bølgeenergien i organet. Det er værd at huske på, at når hjernen, organet og psyken bliver ramt af traumet, sker det i samme splitsekund.

Du sidder fast i traumet på det (u)bevidste plan, som om det sker lige NU. Det gentages hele tiden, og derfor kan du ikke frigøre dig fra traumet. Du er konstant i en ubevidst frossen tilstand. Det du så, hørte, følte og sagde til sig selv, sidder fast og derfor kan du have svært ved at blive helt dig selv. Får vi ikke rystet os fri af bølgeenergien, ophober den sig i kroppen. Det spor som traumet efterlader kan fremkalde ubehag i form af symptomer og sygdom. Derfor er det vigtigt at få hjælp til at få bearbejdet traumatiske oplevelser.

Det betyder, at når det oprindelige traume/chok bearbejdes og energien, frigives så sættes en selvhelbredende proces i gang.
Når traumet bearbejdes frigives energien, og den begrænsende overbevisning kan ’opdateres’, og ny støttende overbevisning kan dannes. Det organ/væv der er ramt, starter også en selvhealingsproces, og ubehaget og sygdommen enten ophører eller bedres.

Følelsesmæssige og psykiske symptomer på traumer

  • Chok, benægtelse, vantro
  • Magtesløshed
  • Håbløshed, meningsløshed og hjælpeløshed
  • Skyld, skam og selvbebrejdelser
  • Vrede, irritabilitet, humørsvingninger
  • Sorg
  • Forvirring og koncentrationsbesvær
  • Angst og frygt
  • Isolation – tilbagetrækning fra andre
  • En form for følelsesløshed eller ’mærkelige’ følelser
  • Forandringer af personligheden – dine omgivelser kan ikke kende dig.

Fysiske symptomer på chok og traumer

  • Mareridt, søvnløshed og træthed
  • Kolde hænder og fødder – fordi blodårerne er trukket sammen
  • Hjertebanken
  • Bliver nemt forskrækket og farer sammen
  • Smerter, ømhed, muskelspændinger, kan ikke slappe af
  • Koncentrationsbesvær
  • Kort lunte og opfarende adfærd, andre går på listefødder, når de er sammen med dig
  • Symptomer fra eller sygdom i det væv eller organ, der er ramt – der hvor hjernen har sendt et neurologisk signal hen, da trumet skete
  • Vægttab grundet nedsat appetit
  • Hård afføring

Har du været udsat for chok, traumer, stress eller har du PTSD, sorg og angst så kontakt mig endelig for hjælp. Jeg har arbejdet med fjernelse af chok, traumer, angst, sorg, stress og PTSD i mange år. Jeg kombinerer forskellige behandlingsformer og gør mit bedste for, at du ikke re-traumatiseres.