+45 28 94 47 00 - Jette Hastrup - Tavlekærsvej 12, 2650 Hvidovre

Om Tidslinjer

Tidslinjeterapi  – ‘Livets indholdsfortegnelse’ 

Når du vurderer dig selv eller andre, sker det ikke  kun ud fra dine tanker, følelser og den adfærd du har. Det sker også ift. din opfattelse af fortiden, nuet og fremtiden. Enhver hændelse i dit liv er forbundet til et bestemt tidsperspektiv! Dine følelser og tanker er endda afhængige af hvilket tidsperspektiv, du betragter dem ud fra.

Dit sind modtager millioner af indtryk pr. minut, og det gør en omfattende forskel, om du vurderer indtrykkene ud fra fortiden, nutiden eller fremtiden.

Har du tænkt over, hvordan du arrangerer dine erindringer, drømme og mål tidsmæssigt? Næppe!
Du arrangerer alle dine oplevelser ift.  en struktureret lineær tidslinje inden i dig.

Den måde, du totalt ubevist har kodet din fortid og dine mål på, er en væsentlig del af din identitet – din oplevelse af hvem du er. Bare forestil dig et øjeblik, at du ikke kan finde gamle positive erindringer eller glæde dig til noget i fremtiden. En ganske ubehagelig tanke.

Lige så hæsligt er det,  når vi ingen mål eller drømme har, fordi fortiden tynger, og vi måske er belastet af en traumatisk barndom , chok, traumer, sygdom eller PTSD.

Din opfattelse af tid kan udnyttes særdeles effektivt i terapi til at opløse traumatiske oplevelser, finde hæmmende overbevisninger, finde ressourcer, få frigivet eller tilført ny energi, finde glæde og overskud, ændre gamle tankemønstre og skabe det liv, du ønsker dig.

Metoden kan benyttes på flere forskellige måder: I lettere trance, ved at gå på tidslinjen på gulvet og  ifm. EFT, Matrix reimprinting   og Enneagrammet.

Der er mange grader af tidslinjearbejde – coaching og fremtidsmål er noget andet end opløsning/ændringer af fx traumer, fobier, depressioner, samt erindringer om overgreb, incest, vold mv.

Tynger din fortid? Er du stresset lige nu?  Mangler du håb for fremtiden?

Vil du gerne frigøre dig fra traumatiske begivenheder på en blid måde?

Vil du gerne sætte nye mål, der ikke er begrænset af din fortid?

Eksempler:

Ann

Så ingen fremtid for sig. Fremtidslinjen stoppede lige foran hende. (Meget kort). Ann’s far døde, da hun var 14 år, og Ann var i dyb sorg. Ann besluttede ubevidst, at hun ingen fremtid havde, og intet var til at stole på.

Ann fik bearbejdet sorgen og arbejdede terapeutisk med forskellige fremtidslinjer og fik skabt en rumlig fornemmelse af en fremtid, som hun kunne placere sine værdier på. Ann har i dag opnået mange forskellige mål i sit liv, og hun er en livsglad ung kvinde, der snart er færdig med sin uddannelse.

Brian

Var usikker på fremtiden og havde vanskeligt ved at sætte mål. Han følte, det var svært at skabe balance i sit liv. Fremtidslinjen var en lang smal sort pil. (Fremtiden er sort, for smal til at bevæge sig på, og Brian var bange for afgrunden ved siden af ’pilen’, og dette skabte ubalance ). Brian fik en attraktiv fremtidslinje. Han har i dag masser af mål og håb.  Han har færdiggjort den 4 årige uddannelse, han aldrig troede han kunne gennemføre. Han er startet på universitet – på drømmestudiet. 

Cecilie

Var psykoterapeut-studerende og var blevet opmærksom på, at hun havde sin fremtidslinje, hvor hun visuelt huskede ting. Fortidslinjen var dér, hvor hun konstruerede billeder. Cecilie havde fornemmelsen af at være fastlåst. (Vi husker ikke fremtiden, og vi konstruerer ikke fortiden). Vi arbejdede med at lave tidslinjen om. Cecilie byttede om på fortid og fremtid. Herefter kunne hun se en lysende og klar fremtid for sig. Hun følte, at hun fik mange flere valgmuligheder og nemt ved at skabe mål. Cecilie vendte på et tidspunkt tilbage til mig for at få hjælp. Fremtiden var blevet så ’festlig’ og sjov, at hun var ved at få stress af alle de muligheder, der var. Det gjorde vi så noget ved, så livet blev mere afbalanceret.