+45 28 94 47 00 - Jette Hastrup - Tavlekærsvej 12, 2650 Hvidovre

Matrix Birth Reimprinting

Graviditet og fødselsforløbet – et mareridt eller en magisk ny begyndelse?
Graviditet og forløbet af fødslen har stor betydning for, hvad vi kommer til at tro på om os selv, andre og vores opfattelse af verden. I livmoderen, er vi bevidste fostre, der deler vores mors oplevelser og følelser. En ufødt baby kan energimæssigt føle mors og fars reaktioner på enhver fysisk eller følelsesmæssig traumatisk oplevelse. Når mor og far er stresset og presset, er den kommende baby det også.

Det er særdeles vigtigt, hvordan graviditeten og selve fødselsprocessen forløber. Det præger de seks første år af vores liv, og udgør fundamentet for dannelsen af den person, vi er i dag.

Der sker ofte medicinske/kirurgiske indgreb i den naturlige fødselsproces. De kan give dig en følelse af:
– at du ikke hører til
– at du er adskilt fra verden
– at du altid bliver forladt
– grundlæggende føler dig ensom
– ikke hører til på jorden
– ikke er god nok eller værd at elske.
At få forløst de blokerende traumer og ændret de babyoverbevisninger, der er er skabt ifm. både graviditet og fødsel, kan virkeligt sætte dig fri og give dig nye muligheder fordi du har følelsen af at være forbundet med andre, og du er værd at elske.

Adoption
Adopterede børn eller børn, som har været i pleje i lang tid, har ofte en følelse af at være afvist, ikke at være gode nok. De kan have svært ved at skabe langvarige relationer til andre. Nogle gange er der tale om dobbelt afvisning. Første afvisning sker fra mor til børnehjem, næste afvisning sker, når barnet adopteres af nye forældre fra et andet land end barnets oprindelsesland. Det skaber en grundlæggende separationsangst, der kan påvirke den adopterede hele livet – uanset hvor kærlige forældrene er.

Kan jeg huske min egen graviditet og fødsel?
Overraskende mange mennesker husker deres egen fødsel – følelsen af at blive adskilt fra mor! Som psykoterapeut har jeg oplevet en del mennesker, som kan huske elementer af graviditeten – gode som dårlige – og selve fødselsforløbet. De kan fx huske traumatiske oplevelser, der skete for forældrene under graviditeten, tabet af en tvilling i livmoderen, en kvælende lugt af røg, prøver taget med kanyler, ultralydsscanninger, og den livstruende oplevelse af navlestrengen om halsen mv.
De kan også beskrive selve fødselsforløbet, hvem der var til stede under fødslen, og hvilke ubehagelige oplevelser, de evt, blev udsat under fødslen (kejsersnit, at blive tage med tang og sugekop (særdeles smertefuldt). Oplevelserne har på et ubevidst plan, påvirket dem siden fødslen.

Traumatisk fødsel eller tab af egne børn
Måske var fødslen at dine egne børn en traumatisk og angstfyldt oplevelse pga. omstændigheder, som du ikke havde kontrol over. Du var evt. ikke i stand til at knytte dig til dit barn, som du skulle, hvilket giver dig problemer i dag. Måske har du mistet et barn, født et handicappet barn, aborteret ufrivilligt eller måske kan du ikke blive gravid, eller er allerede gravid og bange for fødselsprocessen. Alt dette er Matrix Reimprinting processen velegnet til at bearbejde på en blid og effektiv måde.

Matrix Birth Reimprinting
Ved at anvende en kombination af NLP, EFT og Matrix Birth Reimprinting kan vi gå tilbage og frisætte de følelser, som er forbundet med de traumatiske og angstfyldte episoder, og skabe en helt ny fødselsoplevelse og sæt af overbevisninger. Det sker ved, at vi går tilbage til det tidspunkt, du var i livmoderen, og gennemfører – i overført betydning – en ny fødselsoplevelse. Ved denne fødselsproces kommer du til at opleve den særlige tilknytningsproces, der er naturlig for alle mødre og børn, når de rette forhold er tilstede ved fødslen.
Det gør, at du får en helt andet humør, mere energi, glæde og fred med dig selv. Du får et nyt syn på dig selv, andre og verden som helhed.

Kontakt mig for at høre, hvordan Matrix Birth Reimprinting kan hjælpe dig og dit barn til en ny begyndelse – 28 94 47 00.

Jeg har lært Matrix Birth Reimprinting af Sharon King.
www.magicalnewbeginnings.com/