+45 28 94 47 00 - Jette Hastrup - Tavlekærsvej 12, 2650 Hvidovre

Enneagram
Type 6 – Realisten, skeptikeren, loyalisten, vogteren, problemknuseren, tillidsmanden

Type 6 er realisten, skeptikeren, loyalisten, vogteren, problemknuseren og tillidsmanden.

Kort beskrivelse:
Enneagram Type 6 typer har fokus på, hvad der kan gå galt. De vil hellere forestille sig det værst tænkelige i en situation, så de er forberedte og kan gardere sig (katastrofetankegang). De er derfor gode til at se de farer, som vi andre ikke kan få øje på. De er ofte analyserende, hårdtarbejdende og loyale. De motiveres af angst, og tvivler derfor på alt og alle. Nogle 6’ere er fobiske og holder sig tilbage pga. angsten for, hvad de kan blive udsat for. Andre er modfobiske, og hvis de ikke tør springe i faldskærm, vælger de at springe for at overvinde angsten og bevise, at de tør.

Enneagram 6 typer ønsker at skaffe sikkerhed. De nyder, når faren er drevet over, og de kan tage tingene afslappet. De kan hele tiden se tingene fra det modsatte synspunkt. De er meget loyale over for mennesker, systemer og trosretninger, som har opnået deres tillid. (Det tager tid at udvikle tilliden). De har ikke tillid til hverken sig selv eller andre. Deres tvivl handler ofte om frygt for konsekvenserne af deres handlinger og beslutninger og frygten for, at de svigter andres tillid. De spiller ofte djævelens advokat. De har et tema omkring autoriteter. Udviklede 6´ere kan være gode holdspillere, loyale og gode venner. De er dygtige problemknusere.

 Klemt inde i ‘boksen’: Angst – Tvivl

  • Katastrofetankegang – hvad kan gå galt?
  • De har fokus på problemer.
  • De er mistænksomme og kan hele tiden se tingene fra den modsatte synsvinkel. På den ene side og på den anden side.
  • De leder efter skjulte hensigter og motiver.
  • De kan virke ubeslutsomme, og de har negative forventninger.
  • De oplever følelsesmæssig usikkerhed og lavt selvværd.
  • De kan være overloyale.
  • De har et tema omkring autoriteter.
  • De er ofte sarkastiske.
  • De oplever angst for succes, er overbekymrede og bebrejdende.
  • De opfatter verden ud fra en skæv referenceramme.
  • De er i tvivl om egen tapperhed.
  • Alle skal overholde regler, så der ikke er noget at være angst for.
  • De har en indre komité eller et orkester af udvalgte rollemodeller, som de lytter til.
  • Mange samtaler kan indeholde beklagelser.

Fri og ude af ‘boksen’: Mod – Tro

  • De er handlekraftige og produktive.
  • De skaber tryghed omkring sig.
  • De ser det positive i næsten alle ting.
  • De er loyale og tillidsfulde, og har tillid til egen indre vejledning og dømmekraft. Loyaliten er gensidig. 
  • De har en højt udviklet skelneevne og stærk analytisk sans, der udnyttes kreativt. 
  • De oplever en indre styrke og mod.
  • De er mindre afhængig af andres bekræftelser.
  • De er i kontakt med egen autoritet.
  • De har modet til at eksistere her på Jorden og er ikke hæmmet af frygt.
  • De har ikke behov for at vise deres værd.
  • De stopper med deres mange projektioner (forsvarsmekanisme), hvilket gør at de er langt mindre på vagt.
  • De kan se såvel positive som negative resulter.

Basistriade: Mental, hoved, tankecenter.

 • Planlægning.
 • Indre dialog.
 • Støtte.
 • Søger tryghed.
 • Træffer beslutninger med ‘hovedet’.

Motiveres af: At være loyal, fordi det ikke er i orden at stole på mig selv og have kontakt til min indre styring!

Grundfølelse – Frygt/angst:
Type 6 er den mest tydelige angsttype. De er særligt opmærksomme på alt, hvad der kan være farligt i livet eller gå galt. De er også på vagt over for farer, der kan være skjult i dagligdags ting. Enneagram type 6 oplever indre ængstelse og prøver på at involvere sig i den ydre verden i et forsøg på at foregribe begivenhedernes gang. Når de er ude i verden, bliver de angste for de krav, tilværelsen stiller til dem, og de frygter at begå fejl.

Da det er ubehageligt at være ude i den virkelige verden, bevæger de sig ind i deres indre rum af ængstelse. Der er det heller ikke behageligt at være, så de ‘slingrer’ frem og tilbage mellem den ydre og indre verden. De mangler selvtillid og tillid til livets godhed i almindelighed, fordi de som meget små har mistet deres indre styring.

Frygter: Type 6 frygter for egen sikkerhed. De er angste for, at de ikke kan overleve på egen hånd, og at ingen vil tilbyde dem støtte og vejledning. Frygten kan også handle om helt dagligdags ting fx konsekvenserene af manglende forberedelse, ingen lytter til deres bekymringer, manglende ressorucer, tid og støtte. Deres frygt eller kæmp knap bliver hurtigt tændt.

Kontroldrama: – Jeg modargumenterer og bevarer kontrollen.

Manipulationsmetode: Ved at beklage/brokke sig,  og sætte de andres pligttroskab på prøve.

Ønsker: At finde sikkerhed og støtte inden i dem selv.

Den skjulte utilfredshed: – Jeg gør min pligt – og det gør andre ikke!

Fristelse: Ubeslutsomhed – søger andres bekræftelse, før jeg beslutter mig.

Tryghed og stress

Tryghed – Enneagram type 9 – Fredselskeren

   • Mere afslappede og positive.
   • De fokuserer på det hele billede og ikke kun på, hvad der kan gå galt.
   • De er hyggelige, venlige, rolige og mere optimistiske.
   • Har jordforbindelse og sanser mere kroppen.

Stress – Enneagram type 3 – Udretteren

  • De kan føle sig stresset og presset, når de tænker, at andre har en skjult dagsorden.
  • De laver meget lange huskelister til alt og alle.
  • De bliver hurtigt handlende og målrettet, og alligevel virker det, som om de er på vej i en helt forkert retning. For de når ikke at gennemføre analyser.
  • De er overarbejdssomme og adlyder autoriteter.
  • De frygter at miste andres loyalitet.
  • De løber rundt i cirkler med hovedet under armen. Nu foregår det både på mentalt og følelsesmæssigt plan. Den ydre rolle og det image, de selv og andre tvivler på, fungerer ikke for dem. De forsøger at narre andre til den ‘rolle’ de viser. De smelter nærmest sammen med autoriteten, og holder sig langt væk fra alt, der ligner fiasko.

 Sproglige kendetegn:

  • De siger ofte ja, men … eller nej, men …. jamen.
  • Hvis du siger ‘A’, så siger de ‘B’.
  • De kan være tøvende og i tvivl. Tvivlen får dem også til at analysere. Alting kan hele tiden ses fra det modsatte synspunkt.
  • De har en humor med strejf af sarkasme.
  • De giver ofte udtryk for bekymringer – lad gå galt, hvad kan gå galt.
  • Stemmeføringen starter oppe, og går så ned for at slutte oppe.
  • De er spørgende i deres sprog. De stiller spørgsmål og provokerer. (Måske for at undersøge om du er en autoritet).
  • De laver ofte projektioner. Tvivl får dem til at smide det de selv indeholder over på andre – eller ud i rummet.
  • De bruger ofte ‘man-sprog’.
  • De stiller modspørgsmål.
  • De bryder sig ikke om lange svar.
  • De bryder sig ikke om ordet succes. 

 Fysiske kendetegn:

  • De har ofte hænderne i lommen eller knyttet bag på ryggen.
  • De har en meget asymmetrisk kropsstilling.
  • De har ofte lidt smalle skuldre.
  • De har et afvæbnende smil.
  • De kan virke udfordrende og så trække sig hurtigt tilbage.
  • Deres øjne scanner rummet, bevæger sig evt. fra side til side eller virker nervøst søgende rundt, som om de leder efter en flugtvej, eller hvad der ellers sker i rummet, som kan indikere problemer.
  • Deres krop kan nogle gange rokke som en metronom, fra side til side. 

 Forholdet til forældrene: Forbundet med beskytter-personen. (Ofte far).

METAsundhed og eksempler på evt. symptomer/sygdomme for Enneagram type 6:

  • De kan have ufleksible og ensformige spisevaner, som forårsager ernæringsmæssig ubalance. Fx kan de konsekvent springe morgenmaden over.
  • De kan have en voldsom angst og panikangst og frygt for, at andre forlader dem – separationsangst. Være uden støtte fra andre.
  • De har mere trang til alkohol end de andre typer – storforbrug og evt. alkoholisme.
  • De kan nære en ængstelse for andre.
  • Der kan forekomme selvmordsforsøg som et sidste råb om assistance fra omgivelserne.
  • De kan have en kronisk mangel på selvtillid.
  • De kan have en langvarig depression.
  • De kan være bange for at opnå afhængighed og for at opnå at være uafhængig (dobbelt bind).
  • De kan udvise passiv-aggressiv adfærd.
  • De oplever ofte social isolation og de kan have en lav selvværdsfølelse.
  • De kan være paranoide, og kan udvikle systematiserede vrangforestillinger.
  • De kan evt. have en borderline forstyrrelse.

  Har du udfordringer med nogle af ovennævnte punkter? Vil du gerne se dig selv fuldt ud, som det unikke menneske du er?
  Så kontakt mig gerne for at få en tid.

Livsformål:
At have mod til og evne for at håndtere livet i alle dets situationer og afskygninger.

Tips til Enenagramt type 6: 

   • Læg mærke til når du overfører noget til andre, som reelt hører til i dig selv. (Projektioner).
   • “Det hele skal nok gå.”
   • Bearbejd den grundlæggende indre nervøsitet ved at være levende og i live.
   • Gå gerne i terapi og arbejd med vigtige ting om dig selv. Du kommmer i kontakt med autentiske sider af dig selv. Du kan få tillid til dig selv og andre, og du kan komme i kontakt med følelsen af tilgivelse og være mere nysggerig på andre menneker. 
   • Undersøg hvad fundamentet for din store tillid og loyalitet bygger på. Vend den fra evt. at være rettet mod den ydre verden og opdag den inden i dig selv.
   • En stor ulighed er at tro, at vi alle er lige. Det bliver vi aldrig.
   • Læg mærke til, hvad du har gjort for ikke at bekymre dig. Bekymringen er forsvundet fordi du har lagt en plan for, hvordan du kan være ubekymret.
   • Er tillid noget du har til dig selv eller skal andre levere den? Har du sat dem, du har tillid til op på en piedestal? Hvad er hensigten med det?

I terapi får du hjælp til at bearbejde dine udfordringer, så du kan have tillid til det, der er væsentligt for dig i livet.

Kontakt mig gerne for at få en tid.

Eksempler: Richard Nixon, Robert F. Kennedy, Prinsesse Diana, George H. W. Bush, Tom Hanks, Bruce Springsteen, Meg Ryan, Mel Gibson, Julia Roberts, Woody Allen, David Letterman, Adolf Hitler. 

15 min. gratis indledende telefonsamtale

Så vi kan tale om det, du ønsker hjælp til, og hvordan jeg evt. kan hjælpe dig.