+45 28 94 47 00 - Jette Hastrup - Tavlekærsvej 12, 2650 Hvidovre

Enneagram Type 1 – Perfektionisten, moralisten, læreren, organisatoren, korsfareren, fornyeren

Type 1 er meget pligtopfyldende mennesker, der ønsker at forbedre hele verden, så både mennesker og ting bliver perfekte!

Kort beskrivelse:
Enneagram type 1 er meget pligtopfyldende mennesker, der ønsker at forbedre hele verden, så både mennesker og ting bliver perfekte!

De er optaget af, hvordan tingene kan forbedres. Har høje normer og idealer. Hvis de finder fejl, reagerer de hurtigt og ønsker at rette tingene, så det bliver korrekt i deres Model af Verden.

De har udviklet en stærk indre kritiker, som holder behov og følelser på plads. Deres overjeg vejleder dem i, hvad der er korrekt, og holder deres lyster på plads efter devisen ‘pligter før lyster’. De har en indre selvkritik. Når andre kritiserer dem, opfatter de det som dobbelt kritik, og det kan de næsten ikke rumme. De forsøger at undgå kritik ved at være perfekte.

Enneagram type 1 yder en stor indsats for at gøre deres bedste. De er nyttige, handleorienterede, hårdtarbejdende og praktiske. De er gode til at gå i detaljer, omhyggelige og udfører arbejdet med ansvar og kvalitet. De anvender deres overbevisninger og vurderinger til at dirigere sig selv og deres handlinger. De frygter at være mangelfulde. De holder af renlighed og orden.

Andre kan opleve typen som belærende, hellig, bedrevidende, fastlåst og autoritær, fordi der kun er én korrekt måde at gøre tingene på. De har meget høje forventninger til sig selv og andre. 

Fanget i ‘boksen’: Vrede – Fordømmelse

  • De har fokus på, hvilke regler der gælder, og om disse følges. Er tingene rigtige eller forkerte?
  • Kun sort og hvidt eksisterer, ingen gyldne middelveje.
  • Pligt før fornøjelser. De kritiserer/fordømmer sig selv og andre.
  • De har en egen indre kritiker.
  • De korrigerer og retter. Løftet pegefinger.
  • De retfærdiggør deres handlinger.
  • De overvejer konsekvenserne af deres adfærd.
Fri og ude af ‘boksen’: Sindsro – Fuldkommenhed

  • De har udviklet nuancer og kan se, hvad der er mellem ‘sort og hvidt’.
  • De er rummelige og har overskud.
  • Glæde, tilfredshed, indre sindsro.
  • De er tilstede med det, der er i enhver situation.
  • De har større kontakt til følelser og impulser, og lærer disse at kende.
  • De er klart skelnende.
  • De kan genkende og bearbejde egen vrede. De
  • vejleder i stedet for at korrigere.
  • De er skarpsindige og vise.

Basistriade: Instinkt, krop, intuition, mavefornemmelse.

  • Modstand mod virkeligheden.
  • Modstand mod forandringer.
  • Ønsker selvbestemmelse.
  • Bygger væg mellem sig selv og verden uden for.
  • Har udfordringer med raseri/vrede.

Motiveres af: At gøre det rigtige, gerne til fuldkommenhed, fordi det ikke er i orden, at lave fejl!

Grundfølelse – Vrede:
Vreden holdes tilbage. Vises som en løftet pegefinger. Det er ikke korrekt at blive vildt vred og lade følelserne få frit spil. Vrede vises i form af modvilje. Vreden er ikke det egentlige problem. Vreden er undertrykt. Den udtrykkes som en konstant utilfredshed med sig selv og verden. Den rettes mod andre, der opfattes som uansvarlige og dovne. Enneagram type 1 tænker følelser i stedet for at mærke følelser. De er ofte uvidende om den dybe vrede, de indeholder.

Frygter:

  • At være fordærvet, dårlig, mangelfuld, ond eller korrupt.
  • At sløse, være uordentligt og ikke have styr på tingene.
  • Være illoyal. Svigte en mission.
  • At de høje idealer er forkerte. De har den modsatte effekt og gør dermed verden uperfekt.  
  • I bund og grund at være et dårligt menneske.
  • At blive forladt. 
  • Træffe forkerte valg.

Kontroldrama: – Jeg forholder mig kritisk og bevarer kontrollen!

Manipulationsmetode: At irettesætte andre – at insistere på, at andre deler deres høje standarder.

Den skjulte utilfredshed: – Jeg har for det meste ret, andre burde lytte mere til mig!

Ønsker: At være i balance og at have integritet.
 

Tryghed og stress:

Tryghed – Enneagram type 7 – Eventyreren
Når de er trygge, bliver de mere spontane, glade, idérige, ubekymrede og festlige. Kommer mere i kontakt med deres ønsker og behov.

Stress – Enneagram type 4 – Romantikeren
 De er langt mere i kontakt med deres følelser, misundelse, drama, sørgmodighed og en slags depressiv tilstand. Under pres bliver de humørsyge og tager ting personligt. De oplever, at de har et lavt selvværd og har svært ved at leve op til egne meget høje standarder.
 

Sproglige kendetegn:

  • De taler ofte om, hvad der er rigtigt og forkert.
  • De anvender mange modalverber (skal, må, bør, nødt til osv.). De er belærende og ‘kloge Åge’.
  • De kommunikerer grundigt og pædagogisk.
  • De kan udtale sig dømmende, belærende og kritisk.
  • De leder efter de rigtige ord.
  • De er procesorienteret og har en konkluderende måde at tale på.
  • De kommer med høje udbrud, hvis kontrollen tabes.
  • De kan lyde over-kontrolleret i deres sprog, og de ønsker, at deres sprog er korrekt og logisk.
  • De benytter ofte ‘man’ sprog’.

Fysiske kendetegn:

  • Løftet pegefinger.
  • Nobel ordentlig tøjstil, hvor der er tænkt over sammensætningen.
  • Spændte skuldre, lidt alvorligt ansigtsudtryk og stram mund.
  • Retter ting i rummet, som deres øjne finder, er skævt placeret.
  • Falkeblik for at finde fej.
  • Svært ved at vise følelser.

METAsundhed. Eksempler på evt. ubehag, symptomer og sygdomme for Enneagramtype 1:

  • De er optaget af deres helbred. Diæter, vitaminer osv.
  • De kan spise for lidt som led i deres behov for selvkontrol. Kontrol over kroppen for at perfektionere denne. Hvilket evt. kan vise sig som spiseforstyrrelser. 
  • De kan blive opfattet som hypokondere, fordi det mindste symptom gør, at de omgående undersøger grunden til deres ubehag. De undersøger både inden for den alternative verden og det etablerede system.
  • Mulige psykiske symptomer/sygdomme kan fx være OCD, spiseforstyrrelser, depression, ekstrem skyldfølelse, selvdestruktiv adfærd. Sygdoms/helbredsangst.

Har du udfordringer med nogle af ovennævnte punkter? Vil du gerne se dig selv fuldt ud, som det unikke menneske du er?
Så kontakt mig gerne for at få en tid. 

Forholdet til deres forældre:
Adskilt fra beskytterpersonen. (Oftest far). De gjorde alt for at være det gode barn og for at retfærdiggøre deres eksistens. 
 

Livsformål:
At være vis og skarpsindig.

Tips til Enneagram type 1:

  • Du må gerne sænke overlæggeren, det er ikke de ‘Olympiske lege’ i stangspring.
  • Accepter, værdsæt og anerkend situationen.
  • Der er ingen grund til fysisk afstraffelse af din krop, for at sikre dig, at du gøre dig umage.
  • En evig rank ryg kan være en ubevidst straf af din krop. Den gør det bedste den kan for dig. Så slap gerne mere af og være god ved dig selv.
  • Tilgiv dig selv for din egen hårdhed, den måde du straffer din elskede krop på, og den hårde selvsnak du har. For størst af alt er selv-tilgivelse. Mindst af alt er fordømmelse.
  • Skyldfølelse handler ofte om noget du har gjort. Måske gjorde du det bedste du kunne, ud fra de givne forudsætninger?
  • Din krop er meget loyal over for dig. Den gør det bedste – hvert eneste sekund. Vær rar, kærlig og ikke dømmende ift. din krop og de magiske evner den har. Få hjælp til at være god ved din krop – på den kærlige måde. 
  • Bearbejd frygten for at blive forladt og din evt. jalousi.
  • Arbejd med dine høje idealer, så de bliver mere realistiske – også ift. dine kropslige idealer.

Kontakt mig gerne for at få en tid.


Eksempler:
Hilary Clinton, Katherine Hepburn, Harrison Ford, Celine Dion, Jane Fonda, Meryl Streep, Gandhi, John Bradshaw, 
Nelson Mandela, Margaret Thatcher, Julie Andrews.

15 min. gratis indledende telefonsamtale

Så vi kan tale om det, du ønsker hjælp til, og hvordan jeg evt. kan hjælpe dig.