+45 28 94 47 00 - Jette Hastrup - Tavlekærsvej 12, 2650 Hvidovre

Hvad er Enneagrammet?

Type 1

Type 1:  Er optaget af, hvordan tingene kan forbedres. Har høje normer og idealer. Fokus på, hvad der er rigtigt og forkert. Reagerer hurtigt hvis de opdager fejl. Ønsker at rette tingene, så det bliver korrekt i type 1’s landkort. De har udviklet en stærk indre kritiker, der holder behov og følelser på rette plads. De er nyttige, handleorienterede og praktiske. De er gode til at gå i detaljer, omhyggelige og udfører arbejdet med ansvar og kvalitet. De anvender deres overbevisninger og vurderinger til at dirigere sig selv og deres handlinger. De frygter at være mangelfulde.  Andre kan opleve typen som belærende, hellig, bedrevidende, fastlåst og autoritær, fordi der kun er en korrekt måde. Læs mere om Enneagram Type 1. 

Type 2

Type 2:  Er meget opmærksomme på, hvordan de kan yde hjælp til andre. De er energiske, gavmilde, positive og fintmærkende. De giver af et godt hjerte og er dårlige til selv at modtage. De ser potentialet i andre mennesker. De gør noget for andre for selv at være uundværlige. De er stolte over at kunne hjælpe. Specielt dem, det kan være vanskeligt at få lov til at hjælpe. Skaber et godt følelsesmæssigt klima. De tager beslutninger med følelserne. De siger ofte ’vi’, når de taler om sig selv og andre mennesker. De bekymrer sig over, hvad andre tænker om dem. Andre kan opleve typen som for følsom, kærlig, omklamrende, moderlig, nærgående og martyragtig. Læs mere om Enneagram Type 2. 

Type 3

Type 3: Er meget optaget af at få opgaver fra hånden og nå målet. De er ofte afholdte og succesrige. De viser deres følelser gennem deres handlinger. Mottoet er: ’Min adfærd er min identitet.’ Meget energiske og kan yde en fantastisk arbejdsindsats. De bliver syge (udbrændte) af for meget arbejde.  De har stor selvtillid. Deres liv er defineret ud fra hvor meget succes, de har. De kan skifte roller og image efter behov. Opretholder et image for at stive sig selv af, så de ved, at de er værd at elske. De har ofte vanskeligt ved at komme i kontakt med deres følelser. Andre kan opleve typen som kamæleonagtig, utilnærmelig, image- og succesfokuseret, meget målorienteret og materialistisk. Læs mere om Enneagram type 3.

Type 4

Type 4: Er følsomme mennesker, hvor  humøret kan svinge meget i løbet af dagen. De har en fornemmelse af, at noget mangler i deres liv. De tror, at de skal være specielle og unikke for at opnå anerkendelse, hengivenhed og accept. De oplever ofte, at græsset er grønnere hos naboen.  De har tendens til at miste deres selvværd, fordi en negativ sammenligning med andre uvægerligt falder ud til andres fordel. De længes efter den sande kærlighed, der engang vil komme (prinsen eller prinsessen på den hvide hest). De frygter at blive forladt. De er meget kreative og sætter deres personlige præg på alt. De har det godt med tætte, dybe relationer. Læs mere om  Enneagram type 4.

 

Type 5

Type 5: Iagttager verden ved at bygge en usynlig mur mellem sig selv og omverdenen. De beskytter sig mod, at andre kan komme ind i deres privatsfære. Muren gør, at de kan ’skjule’ sig og iagttage andre uden selv at blive iagttaget. Det er vigtigt at udforske tingenes rette sammenhæng.  De kan lide at samle viden og studere, så de i deres bevidsthed kan føle sig sikre.  De har brug for at være forberedte på, hvad der sker. De hader overraskelser. Storrum er et mareridt. De er gode planlæggere. De kan godt lide at være alene og undgår ofte store forsamlinger. Minimerer behov, det gælder både mad og søvn. Læs mere om Enneagram type 5,

 

Type 6

Type 6: Har fokus på, hvad der kan gå galt. Vil hellere forestille sig det værst tænkelige i en situation, så de er forberedte og kan gardere sig (katastrofetankegang). De er gode til at se de farer, som vi andre ikke kan få øje på. De er analyserende, hårdtarbejdende og loyale. De motiveres af angst og tvivler derfor på alt og alle. Også dem selv. De ønsker at opnå  sikkerhed. De nyder, når faren er drevet over, og de kan tage tingene afslappet. De kan hele tiden se tingene fra det modsatte synspunkt. De er meget loyale overfor mennesker, systemer og trosretninger, som har opnået deres tillid. Læs mere om Enneagram type 6.

Type 7

Type 7: Ser verden fra den positive, optimistiske synsvinkel, hvor der er mange muligheder. De motiveres af alt, hvad der er nyt og spændende. De kan lide at lave planer, der ikke altid realiseres. De har tit kontakt til mennesker, der kan medvirke til, at de opnår nydelse under en eller anden form. Deres venner er nogle, de kan dele deres interesser med. De er fremtidsorienteret og på jagt efter nye eventyr, som de kan planlægge for at undgå nedtrykthed og oplevelse af egne smertefulde følelser.  De er konfliktsky og går helst udenom enhver form for kritik. Lær mere om Enneagram type 7.

Type 8

Type 8: Optaget af at få tilfredsstillet deres behov.  Vurderer, om ting er retfærdige. De har kampgejst og går ind i kampen, når noget er uretfærdigt. De taler ofte højt, larmer og er synlige i omgivelserne. De kan virker meget dominerende og til tider grove, hvilket de ikke selv er klar over. De viser gerne deres vrede og handler hurtigt. De er fyldt med energi og ønsker at leve livet fuldt ud. I relationer kan de virke kontrollerende, argumenterede og vedholdende.Har ofte en høj stresstærskel. Har høj frihedstrang, kan ikke fordrage at skylde andre noget eller blive kontrolleret. De står ved deres holdninger. Sunde og trygge 8’ere kan være gode ledere og magtfulde støtter for andre. Mange af de andre typer er bange for type 8. Læs mere om Enneagram type 8,

Type 9

Type 9: Skaber harmoni ved at leve sig ind i andre og acceptere dem uforbeholdent. Følger andres behov. Trækker sig ind i eget fristed. Føler sig betydningsløse. Gør meget for at undgå konflikter. Gode til at mægle, se helheder og forhandle, fordi de kan se en sag fraalles sider. De kan have svært ved at gøre projekter færdige. Svarer ofte: ’Jeg ved det ikke, hvad synes du?’ De kan være stædige og viser dette ved passivitet. De siger ofte ’ja’ og mener ‘nej’. De tøver, fordi et ’nej’ kan skabe konflikt. De ser rare og venlige ud. Andre kan opleve, at de virker glatte, lade og uengagerede og konfliktsky. Læs mere om Enneagram type 9.