+45 28 94 47 00 - Jette Hastrup - Tavlekærsvej 12, 2650 Hvidovre

Om META- og Bio-Sundhed

META- og Bio-sundhed er et helhedssyn på sundhed, symptomer, ubehag og kroppens fantastiske intelligens og viden.

Analysemetode – analyseværktøj

META- og Bio-sundhed er et analyseværktøj. Det giver dig en bio-logisk forklaring på dit sind og din krops adfærd ift. tidligere og nuværende symptomer og ubehag.

META- og Bio-sundhed giver indsigt i hvilke ubalancer, der kan være gang i, når vi oplever symptomer og ubehag. Når disse findes kan vi ‘spole baglæns’ og arbejde med de følelser og chok/traumer, der fx er forbundet til dit ubehag. Det kan støtte dig i en selvhelbredende proces.

Vi arbejder med, at understøtte dine selvhelbredende kræfter. For at skabe de bedste resultater, kombineres viden fra sundhedsvæsenet og andre behandlings-former.

Inden for Bio-sundhed er der udarbejdet en omhyggelig visuel graf, som forklarer hvordan et forløb med ubehag og symptomer forgår hos alle mennesker.

Der en bestemt fremgangsmåde til at finde ud af, hvor du er i processen, og hvordan du støtte dig selv i at få det bedre. Bio-sundhed hjælper os til at forstå, hvad vores intelligente krop vil fortælle os. Krop og sind hænger tæt sammen og der er en indbyrdes kommunikation.

Få en fem dages uddannelse i Bio-sundhed:

www.meta-eft.dk – Modul C. 

Du får også to opsalgsværker med mere end 750 sider spændende viden om fysiske og psykiske lidelser og ubehag. 

Hvad kan du bruge META- og Bio-sundhed til?

META- og Bio-sundhed giver dig det store billede ift. dine symptomer og ubehag, og hvor du er er selvhelbredelsesprocesserne. Det giver dig fx svarene på:

  • Hvorfor har jeg bestemte symptome og ubehag?
  • Hvordan påvirker stress, tanker og følelser mit ubehag?
  • Hvilke begrænsende overbevisninger har jeg om mit ubehag?
  • Hvad kan jeg gøre for at ubehaget ikke udvikler sig yderligere?
  • Hvilke behandlinger er bedst for mig (også traditionelle), og hvilke livsstilsændringer kan hjælpe mig til evt. at få det bedre.
  • Hvor skal jeg beslutte mig for at sætte ind ift. kost, krop, hvile og motion? Det kan være meget små tiltag. Der er særdeles effektive.
  • Hvilke tiltag kan jeg evt. gøre i mit fysiske miljø, så jeg føler hjemme og godt tilpas?
  • Hvilke positive tanker kan hjælpe mig til at have det godt?

Analysen hjælper til at finde de traumer, der evt. kan være medvirkende årsag til ndin fysiske og psykiske tilstand. Traumerne kan jeg som professionel psykoterapeut ofte hjælpe dig med at forløse på mange forskellige blide måder. En analyse tager ca. fem kvarter. Ring gerne til mig for yderligere oplysninger. 

To faser – stress og reparation
Det antages inden for META- og Bio-sundhed at ethvert symptom, ubehag og sygdom går gennem to overordnede faser.

Fase 1: En aktiv konflikt/stress fase. Der går fra pkt. 1-4.
Fase 2: En reparations- og genopbygningsfase. Der går fra pkt. 4-9.

Processen sættes i gang, når du rammes af et traume eller en følelsesmæssig konflikt. Punkt 2.

 

Fase 1. Normal harmonisk tilstand
Din krop veksler mellem dagligdags aktiviteter og søvn om natten.

Fase 2. Du udsættes for et chok/traume
Det er en pludselig uventet, dramatisk hændelse, hvor du føler dig isoleret, handlingslammet og magtesløs  (frosset tilstand). Enten er der noget i dine omgivelser eller noget inden i dig, som trigger dig. Du har ingen strategi for, hvad du skal gøre. Du kan hverken flygte eller kæmpe! Din hjerne, dine følelser og dine organer påvirkes samtidigt, Hele dit system er i alarmberedskab! Du får lige efter chokket/traumet en begrænsende overbevisning om dig selv, andre eller dine omgivelser.

Fase 3. Den aktive fase med konflikt og stress 
Kaldes også for den kolde fase, fordi du ofte fryser, og har andre stress symptomer fx
– Du tænker hele tiden på problemet, og det er umuligt at finde en løsning.
– Du føler dig magtesløs og handlingslammet.
– Dine muskler er spændte – evt. myoser.
– Dine øjne og din mund er tør.
– Du sover uroligt og vågner ofte.
– Du føler dig ofte mindre syg i denne fase end i fase 5.
– Du oplever ofte færre smerter  end i fase 5.

Fase 4. Løsningsfase – konflikten løser sig
Når du finder en løsning (kan ske ubevidst for dig), stoppes udviklingen af ubehaget/symptomerne. Løsningen kan ske på et praktisk, kropsligt, følelsesmæssigt, mentalt og et åndeligt plan. Løsningen er den, der er rigtig for dig.

Eksempler
– Du har været arbejdsløs og får et nyt job.
– Du har været gennem en hård skilsmisse, og finder en ny partner eller får ro med at være single.
– Du har skiftet fra et job, hvor du blev mobbet. Du har fået et nyt job, hvor du bliver set og anerkendt.
– Du er vokset op i en dysfunktionel familie, og du er gået i psykoterapi, og finder en løsning.
– Du har været udsat for et biluheld og får bearbejdet traumet med psykoterapi.

Du finder fx ud af at:
‘Jeg er noget værd.’
‘Jeg er god nok.’
‘Der er nogen, der vil hjælpe mig.’
‘Jeg kan handle.’
‘Jeg er ønsket.’
Du er kommet i kontakt med en ny støttende overbevisning.

Fase 5. Reparations- og genopbygningsfase – varm fase.
Din konflikt er blevet løst, og der sker en lynhurtig ændring i hele din krop. Der er ikke længere grund til at have alle antenner ude og være på vagt.
Stress og alarmtilstanden fra chokket/traumet/den ubehagelige situation afblæses. Kaldes også for den varme fase, fordi blodet bl.a. løber til hænder og fødder.
– Du sveder og har ofte temperaturstigninger.
– Du oplever meget ofte flere smerter i denne fase end i stadie 3.
– Du kan opleve betændelsestilstande og få stigende temperatur (feber).
– Du kan være særdeles træt, og du sover bedre.
– Du føler dig ofte mere syg end i fase 3. (I fase 5 går vi ofte til læge).

Fase 6. Regenerationstop 
Har den konflikt, du har haft været langvarig, kan der komme en top. Det betyder, at du kan opleve, at nogle af dine symptomer bliver forværret. De ligner dem du havde i fase 3 (stressfasen), Der sendes fx væske til området for at reparere det, og det svulmer op.
Toppen er normalt kortvarig og er en naturlig del af din proces. Vanddrivende midler kan afhjælpe symptomerne. Det kan META-E,FT, Hologrammiske processer og psykoterapi også. Nyrerne sørger for at du kommer af med væske.
Tegn på at du er i en top er fx nysen, kramper og tics.

Fase 7. Genopbygning/regeneration – tissefasen – varm fase
Her udskilles al overflødigt væske fra din krop. Du tisser mere og går mere på toilettet generelt. Du oplever at få det bedre. Smerterne bliver fx blødere/svagere og aftager.

Fase 8. Normalisering
Din krop veksler mellem dagligdags aktiviteter og søvn om natten. Normal regulering og balance. Du har ofte gjort dig selv rask og/eller oplever forbedring af dine symptomer.

Fase 9. Ny tilstand og bevidsthed
Vi bliver aldrig den samme, når vi har gennemgået denne bio-logiske proces. Vi kommer (u)bevidst styrket ud af den.
– Hvad har du lært?
– Hvad skulle du lære?
– Hvordan kan du bruge dette fremover?

Læs om chok/traumer.

Læs om Bio-Sundhed:
META-EFT Danmarks hjemmeside. 

Kontakt mig hvis du vil have en analyse.

Ansvarsfraskrivelse
En sundhedsanalyse og psykoterapi eller andre af mine behandlingsformer er på ingen måde en erstatning for almindelig lægehjælp, speciallægehjælp, indlæggelser på hospital, psykiatrisk eller psykologisk hjælp. Så tag altid ansvar for din sundhed og hav kontakt til din læge eller anden autoriseret behandler i den forbindelse.

Jeg blander mig ikke i eller er fortaler for ophør af ordineret medicin eller andre former for konventionel behandling. Alle siderne på hjemmesiden er kun til information. De erstatter ingen former for konventionel behandling. For god ordens skyld skal oplyses, at jeg ikke er autoriseret sundhedsperson, og jeg lover ikke nogen former for helbredelse.

Jeg samarbejder og opbygger meget gerne et forhold med det etablerede sundhedssystem.