+45 28 94 47 00 - Jette Hastrup - Tavlekærsvej 12, 2650 Hvidovre

InnerTrac™

InnerTrac™ – GPS for sindet  

Et fantastisk terapeutisk hjælpeværktøj, der er med til at kvalificere terapeutens arbejde og hjælpe med at få opfyldt klientens mål med behandlingen. 

Hvad kan InnerTrac™

InnerTrac™ er en lille håndholdt maskine, der måler meget små ændringer i den elektriske modstand (energi) i kroppen og huden. Der opstår en fin elektrisk modstand, når vi har undertrykt følelsesmæssigt ubehag, chok, traumer og andet ubehag. (Du holder på sensoren til venstre i billedet). 

InnerTrac™ er designet til at opdage og lokalisere alle former for fysisk og følelsesmæssigt ubehag. Den viser fx, hvornår personen tænker, hvornår der er kontakt til ubehagelige undertrykte negative følelser, og hvornår traumer forløses, så der ikke længere er negativ energi eller ubehagelig følelse forbundet med traumet. Ved forløsning af negativ traumatisk energi får vi mere glæde, overskud og frihed i vores liv.

Formålet med InnerTrac™

Den er et fantastisk hjælpemiddel, når der arbejdes med energiterapier som bl.a. META-EFT(R), EFT, TFT, Hologrammiske processer, Matrix Reimprinting, Matrix Birth Reimprinting, EMDR, EMI og andre behandlinger, hvor formålet er at finde og reducere/fjerne chok og traumer. Fordi enhver ubehagelig oplevelse skaber negativ mental energi og forhindrer det enkelte menneske i at være i balance.

InnerTrac™ er også velegnet ifm. forskellige former for psykoterapi og personlig udvikling. Den kan også anvendes til personlig brug. InnerTrac™ har en følelsesmæssig respons-indikator, der kan benyttes til at vurdere en række mulige problemer og fastslå, hvilke af disse der generer personen mest. Den kan fx fortælle, om det er arbejde, fritid, privatliv, seksualitet, sundhed, helbred, sygdom, familie mv., der er det største problem. Og så kan terapeuten behandle det væsentligste problem. Det bliver årsags-behandling i stedet for symptombehandling. InnerTrac™ viser, om vi er på rette spor, når vi hjælper andre mennesker med deres udfordringer.  

InnerTrac™ kan måle ting, der forgår i underbevidstheden, lige før vi selv bliver bevidste om det. Det gør, at vi som behandlere kan spørge:
’Hvad skete lige før?’ ’Hvad var det, du kom i kontakt med?’ Det er vores erfaring, at vi ofte får værdifulde svar i de situationer.

Muskeltestning

InnerTrac™ er ofte langt mere nøjagtig end den muskeltestning, der foregår inden for kinesiologi, fordi InnerTrac™ ikke påvirkes af berøring fra terapeuten. Der testes/måles ikke, om en muskel ’slår til eller fra’. Det er nemlig kun klienten, der holder på cylinderen, som måler den energimæssige respons (hudmodstand).  InnerTrac™ erstatter fx muskeltestning inden for kinesiologi, META Kinetics (METAkinese), Alfa-Kinesiologi mv.

InnerTrac™ tidligere traumer og traumetråde

Vi har fundet en klar sammenhæng mellem personens begrænsende opfattelse i det traumatiske øjeblik, som kan stamme fra et enkelt traume eller flere tidligere traumer. 

InnerTrac™ kan finde tidligere lignende undertrykte traumer, såkaldte traumetråde fra andre chokerende oplevelser. Traumerne kan være fra undfangelsestidspunktet, i livmoderen, i fødselsøjeblikket, tidligere liv (genetisk betinget) og epigenetisk betinget. InnerTrac™ erstatter derfor nemt og enkelt identificering af trans-biologiske traumer og varianter heraf.

InnerTrac™ kan også afsløre, om traumet er dit, en andens, eller det er kollektivt adopteret fx jødeforfølgelse, angrebet på World Trade Center, medskam over hvad tidligere generationer har gjort mv.  

Historien som klienten fortæller om traumet
Når metaforen, sådan som klienten oplever situationen, er fundet, kan InnerTrac™ medvirke til at verificere udviklingen i behandlingen af traumet. Dette er en kvalitetssikring af terapeutens arbejde.

Gary Craig, udvikleren af EFT, skrev engang: “When EFT doesn’t work, it’s because we’re not running the right thing”. InnerTrac™ er et uvurderligt hjælpeværktøj til at vise, om du er på ’rette spor’ som behandler, så klienten opnår størst muligt udbytte af behandlingen.  

I kombination med f.eks META-EFT(R), NLP og andre former for psykoterapi kan InnerTrac™:

Klientkontakten og behandlingen: 

InnerTrac™ kan hjælpe med at finde det, der skal arbejdes med ift. de forandringer, personen ønsker, og om: 

 1. Vi er på rette vej som behandler.
 2. Der arbejdes på det korrekte problem.
 3. Metoden, der anvendes, har været effektiv.
 4. Klienten er færdig med at bearbejde processen.
 5. Du skal fortsætte med at behandle klienten eller ikke?
 6. Du har skubbet klienten for langt i processen, så effekten ødelægges.
 7. Du som behandler har berørt noget virkelig ubehageligt for klienten?
 8. Du har en klient med onde intentioner foran dig.
 9. Klienten er i gang med at forløse et traume.
 10. Traumet er klientens eget, en andens, adopteret, kulturelt mv.
 11. Traumet har flere tråde/strenge.
 12. Traumet har sin årsag i en trans-biologisk tråd.  

Følelser:  

 1. Vise, at klienten har kontakt til ubehagelige undertrykte følelser.
 2. Vise styrken på et ubehag, chok og traume.
 3. Vise om klienten overhovedet mærker sine følelser eller undertrykker dem.
 4. Vise, når der sker/er sket forløsninger af ubehagelige følelser, chok og traumer.  Personen føler sig rolig, fredfyldt og let.  

Tanker: 

 1. Vise, om klienten tænker – ikke hvad klienten tænker på.
 2. Vise, om klienten intellektualiserer sine følelser i stedet for at mærke dem,
 3. Vise, om klienten er til stede i sessionen eller tænker på noget helt andet? Fx hvad de skal lave til aftensmad eller på arbejde.  

Gruppeprocesser;

Vi har erfaret, at InnerTrac™ også kan benyttes ifm. gruppeprocesser. Oplever en kursusdeltager fx, ”at der er noget eller nogen i rummet”, eller at der foregår noget udefinerbart i rummet, så kan maskinen afsløre, når der spørges ind til det, og hvem/hvad det handler om. Det kan fx være en anden deltager, personen selv, eller noget uden for rummet, som deltageren i gruppen er berørt af.

Bios-sundhed, METAsundhed og InnerTrac™

Den kan også benyttes ifm. ubehag, symptomer og sygdomme. InnerTrac™ kan medvirke til at afsløre de forskellige konflikttemaer, som evt. er forbundet til ubehaget. Derfor er InnerTrac™ meget effektiv ifm. META- og Bio-sundhedsanalyser og forløsning af traumer.

InnerTrac™ kan fx ofte afsløre, hvilket hjernelag, og dermed hvilket organ, der evt. er påvirket af traumet. Det kan give en indikation af, hvilket konflikttema der er tale om. Og om vi som behandlere er på rette spor ift. de konflikttemaer, begrænsende overbevisninger og strategier, som klienten har gjort brug af for at komme væk fra traumet.

InnerTrac™ kan ofte identificere den nøjagtige metaforiske årsag bag en sygdom, baseret på de lidelser der er beskrevet i bøgerne:

Bio-sundhed – Fysiske lidelser og ubehag i et højere perspektiv.
Bio-sundhed – Psykiske lidelser og ubehag i et højere perspektiv.
Det forudsætter, at du er uddannet inden for META- eller Bio-sundhed.
Du kan læse om uddannelsen her:

www.meta-eft.dk/  

Det vigtigste – kontakten med klienten

Som behandlere tilbyder vi et sikkert rum, ofte et meget personligt og privat fristed, hvor klienterne lægger alle deres følelser, fysiske og psykiske problemer og tanker frem til refleksion. Det er følelser, der binder os sammen, og det er de historier, hvor vi er forbundet, som skaber en følelse af enhed.  

Så en leder eller behandler ’uden’ empati og følelser kan kun drive virksomhed og mennesker ud fra frygt og forførelse, og den virksomhed ophører hurtigt.  

Ifm. klientkontakten handler dit personlige lederskab både om at lede dig selv og andre. At kunne have og udvise empati er af største betydning for effektiv terapi. Det samme er ’præcis indlevelse’, ’ubetinget opmærksomhed’ og ’ægthed’. Vi ved i dag, at empati har væsentlig betydning for enhver behandling.  

Det starter med, at du matcher og leder klienten, så der opnås nærvær og mulighed for at guide klienten med det formål at behandle klienten for det, som vedkommende ønsker.  

InnerTrac™ kan aldrig nogensinde erstatte den umiddelbart empatiske nærværende kontakt, din måde at spørge på og alt det, der er afgørende for et terapeutisk godt resultat. 

Uddannelse i brug af InnerTrac™

Er indkludert i uddannelsen til Eliteterapeut. Som du finder her:

www.meta-eft.dk 

Copyright tekst og billede: Tron Enger og Jette Hastrup.
Forhandler i Eurpa af InnerTrac™ er Tron Enger.