+45 28 94 47 00 - Jette Hastrup - Tavlekærsvej 12, 2650 Hvidovre

Handelsbetingelser – Kurser og uddannelser

01. Handelsbetingelser for kurser og uddannelser
Betingelserne vedrører køb og tilmelding til kurser, uddannelser, foredrag, workshops mv. (fremover kaldet aktiviteten), der foretages fra hjemmesiden www.jettehastrup.dk, eller som modtages pr. telefon, brev, Messenger, SMS eller e-mail.

Du kan kun kommunikere/handle via hjemmesiden, når du afgiver følgende oplysninger: dit navn, hele din adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Dine personlige informationer benyttes kun til at opfylde virksomhedens forpligtelser og sikre dig en god service jvf. www.jettehastrup.dk/privatlivspolitik

2. Tilmelding
Ved tilmelding via e-mail: info@jettehastrup.dk bedes du venligst sende følgende oplysninger: dit navn, adresse, by, postnr., telefonnummer, e-mailadresse og navn på aktiviteten og dato. Når du har tilmeldt dig aktiviteten, modtager du en e-mail med bekræftelse på din tilmelding.

3. Priser
Det fremgår, om aktiviteten er m./u. moms (25%). Aktiviteten kan evt. være omfattet af prisreduktion/rabatter. Disse kan aldrig kombineres, ombyttes til kontanter eller gemmes til senere brug.

4. Fakturering og betaling
Åbne uddannelser, kurser og workshops faktureres med det fulde beløb inden start af aktiviteten.
Foredrag samt lukkede uddannelser faktureres efter aftale.
Bankoverførsel: Registrerings nr.  3409   Konto nr.: 13263078
MobilePay: 47 21 21
Angiv venligst dit navn eller fakturanummer ved betalingen.

5. Betaling, depositum og restbetaling
Ved alle aktiviteter til under kr. 3.000, – betales hele beløbet ved tilmelding.
Ved øvrige aktiviteter betales depositum ved tilmelding. Depositum fremgår af din faktura.
Restbeløb betales senest 45 dage før aktivitetens start.
Er der under 45 dage til, at aktiviteten starter, betales det fulde beløb. Du kan vælge at betale for hele aktiviteten på en gang.

6. Betalingsbetingelser
Standard betalingsbetingelser er 8 dage netto, medmindre andet er angivet på fakturaen.
Ved betaling efter forfald tilskrives et rykkergebyr på kr. 100,- og renter på 0,70 % pr. påbegyndt måned. Der fremsendes rykker to gange. Manglende betaling videresendes til inkasso/advokat.

7. Afmelding og overflytning til anden aktivitet
Kurser og uddannelser: 
Køb af kurser og uddannelser er bindende jvf. dog punktet om ”Fortrydelsesret”. 
NB: Fortrydelse af tilmelding accepteres IKKE, når der er under 45 dage til start af kurset eller uddannelsen.

Foredrag og workshops:
Køb af foredrag/workshops er bindende jvf. dog afsnittet om ”Fortrydelsesret”.

 

8. Betingelser for din afmelding og overflytning af kurser/uddannelser

  1. Ved din afmelding 60 dage før start tilbagebetales depositum/aconto beløb fratrukket kr. 500,- i adm. gebyr.
  2. Ved din afmelding senere end 60 dage før kurset/udd. afholdes, tilbagebetales halvdelen af beløbet. Depositum betales ikke.
  3. Ved din afmelding senere end 45 dage før kurset/udd. afholdes, mistes hele beløbet.
  4. Når du har betalt for en aktivitet og bliver forhindret, tilbydes du, hvis der er plads på næste kursus/ uddannelse at deltage til halv pris.
  5. Afbud skal ske senest 10 dage før afholdelse af aktiviteten til info@jettehastrup.dk., hvis du ønsker mulighed for at benytte dit kursus/udd. på et senere tidspunkt.
  6. Ved din manglende deltagelse udleveres/fremsendes kursus-/ uddannelsesmaterialet ikke.
  7. Vælger du at afbryde din påbegyndte aktivitet uanset årsag, refunderes det indbetalte beløb hverken helt eller delvist. 

9. Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret ved e-handel. Dvs. at du har 14 dage til at meddele virksomheden Jette Hastrup ApS, at du har fortrudt dit køb. Ved køb af kurser (herunder online kurser) og uddannelser er der 14 dages fortrydelsesret fra dagen efter købsdagen/bestillingsdagen. Jf. dog pkt. 7. Du kan ikke påberåbe dig fortrydelse efter start af kursus/uddannelse. Efter fortrydelsesrettens udløb refunderes iht. ovenstående afsnit om ”Betingelser for din opsigelse, afmelding og overflytning.” 

10. Forbehold for ændringer af kurser og uddannelser
Virksomheden Jette Hastrup ApS forbeholder sig ret til ansvarsfrit at ændre tid, sted, underviser og indhold på foredrag, kurser og uddannelser mv. uden forudgående varsel. Virksomheden forbeholder sig ret til ansvarsfrit at aflyse en aktivitet, hvis deltagerantallet bliver mindre end forudsat eller ved underviserens sygdom.

Ved virksomhedens aflysning af kursus eller uddannelse refunderes dit indbetalte kursus- eller uddannelsesgebyr, eller du kan få det overført til et andet kursus eller uddannelse m.v. 

11. Elektronisk udstyr
Computere, tablets, telefoner eller andet elektronisk udstyr er i tasken, bilen eller derhjemme. De må gerne benyttes i pauserne, eller hvis det fremgår, at udstyret er relevant ift. det pågældende kursus/uddannelse.

12. Rettigheder/ophavsret
(c) Alle rettigheder til produkter, workshops, kurser, kursus-/ undervisningsmateriale, illustrationer, billeder, varemærker, foredrag og arrangementer, tekst på hjemmesider tilhører virksomheden Jette Hastrup ApS. Overskridelse af rettigheder vil medføre retsforfølgelse med krav om erstatning. Ønsker du at videregive eller kopiere dele af materialet, skal du henvende dig til Jette Hastrup.

Gældende pr. 1. maj 2022.